Publicerat: 5 mars 2015

Ny förtroendemätning bekräftar nödvändigheten av AF-översyn

Idag kom Förtroendebarometern 2015 från TNS/ Sifo .

Fört2015-03-05 AF förtroende 2015roendet för Arbetsförmedlingen (AF) ligger fortsatt på en bottennivå. Endast 11 procent av svenska folket anser att de har ”mycket/ ganska stort” förtroende för myndighetens arbete. Förtroendet har halverats på tio år.

Det är sant att AF har i flera delar ett utmanande uppdrag som kan påverka förtroendebilden men samtidigt har myndigheten arbetat aktivt under flera år för att stärka tilliten. Samtidigt står myndigheten fortsatt med relativt omfattande resurser. Det årliga anslaget ligger i nivå med Maltas BNP. I den senaste återrapporteringen till regeringen föreslås dessutom än större anslag för att bl.a. stärka matchningen och utveckla arbetsgivarkontakter – något som regeringar av olika kulörer har tydliggjort i cirka 10-15 år.

De senaste återrapporteringarna vittnar om bredden i AF:s uppdrag. Här finns allt från bilateralt utvecklingsarbete i länder som Kambodja och Marocko, studievägledning för unga, särskilda sociala insatsgrupper för unga kriminella på 36 orter tillsammans med Rikspolisstyrelsen, arbetsmarknadsutbildning för interner på Sveriges anstalter, ”pilotutbildning för start av arbetsintegrerande sociala företag”, ett drygt dussintal olika anställningsstöd, utbildning till nyanlända, språkträning, arbetsträning och psykologstöd. Lite validering.

Sen kommer folkhögskolesamordning, rekrytering till Försvaret, 12 egna ESF-projekt och medfinansiär till 140 ESF-projekt, SAAB-omställning genom EGF, ”Tjänsteexport” till U-länder, utbildning till Etiopiska staten, och lite kompletterande aktörer som är på nedåtgående, i alla fall om man ska se till den negativa trenden. Sist men inte minst tillkommer nya uppdrag, en 90-garanti som bedöms kosta mellan 5-7 miljarder fullt utbyggt. Och så här håller det på.

Riksdagen beslutade nyligen att rikta ett skarpt tillkännagivande till regeringen att före den 15 april 2015 återuppta den nyligen nedlagda AF-översynen. Svenskt Näringsliv ser fram emot att konstruktivt bidra i en referensgrupp, allt enligt de ursprungliga direktiven. Ett första möte bör fokusera på att renodla verksamhetens inriktning och uppdrag. Därefter bör frågan om konkurrensutsättning relativt fort komma upp till ytan, något som SvD Ledare belyste på ett tydligt sätt i morse.

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »