Publicerat: 21 januari 2016

Ny prognos: Regeringen missar jobbmålet 2020

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det blir svårt, i alla fall om man ska tro regeringens egna myndigheter. Senast i raden är Arbetsförmedlingen (AF) som slår fast att arbetslösheten väntas uppgå till 7,5 procent år 2020*, långt ifrån länder som Tyskland och Storbritannien.

Regeringens viktigaste vallöften går samtidigt kräftgång.  Det har tagit nästan ett och ett halvt år att få en ”samverkan” med kommuner om ”traineejobb” och ”utbildningskontrakt”. Båda insatserna väntas komma på plats under 2016, men öka i ”förhållandevis långsam takt”. På sin höjd kan en tredjedel av de utlovade 32 000 traineejobben uppnås om några år.

Mest slående är att myndigheten hissar varningsflagg för de ”Extratjänster i välfärden” som är tänkt att ersätta Fas.3. I dagsläget är rekordmånga – ca 40 000 personer – i Fas.3.

AF:s prognosmakare lovar inga snabba förändringar av sakernas tillstånd. De skriver att ”….samtalen med kommun och AF om insatsen har inte kommit lika långt i jämförelse md exempelvis traineejobben och utbildningskontrakt…”.

Det väcker naturligtvis frågor om något hänt överhuvudtaget. Detta samtidigt som regeringen vill stoppa anvisningar till Fas.3 och före valet lovat väljarna att avskaffa insatsen ”relativt snabbt”. 

Det tar inte slut där. Resurserna till AF:s verksamhet och programinsatser kommer att nå nya höjder: enbart kostnaderna för etablering av nyanlända och integration tredubblas de närmaste åren. Kostnader för programåtgärder dubbleras samtidigt till 2020 till uppemot 20 miljarder kronor – nästan i paritet med en halv försvarsbudget.

Allt detta visar sammantaget på nödvändigheten att byta spår i jobbpolitiken – förutsatt att man håller fast vid arbetslöshetsmålet och utan att tulla på arbetskraftsdeltagandet. Då krävs riktiga strukturreformer som sänker kostnadströsklar, nya resultatinriktade insatser som ger stöd till långtidsarbetslösa att komma i arbete och generellt goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap.

 

*Arbetsförmedlingen räknar arbetslöshet andel av den ”registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd”. Det skiljer något från SCB AKU som ligger någon procent under i årssnitt. Oavsett vilket är avståndet till Tysklands 4,5 procent och Storbritanniens 5,1 procent långt.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »