Publicerat: 16 december 2015

OECD: Trygghetsorganisationerna gör jobbet medan LAS utgör ett hinder!

Sverige deltar tillsammans med en rad andra OECD-länder i OECD-projektet ”Displaced workers” som har fokus på att studera vilka verktyg som finns för att hjälpa friställda tillbaka till sysselsättning. Vid ett seminarium idag har OECD med anledning av detta projekt presenterat en rapport med namnet ”Back to Work: Sweden.

I rapporten lyfts det fram att Sverige lyckas bättre än andra OECD-länder med att få uppsagda an-ställda tillbaka till nytt arbete. Inom ett år har 85 procent av de uppsagda nytt arbete. Det är den högsta siffran för alla OECD-länder. Den viktigaste anledningen till detta är enligt OECD omställningsavtalen och därmed trygghetsorganisationernas arbete på svensk arbetsmarknad. Detta är självklart mycket glädjande och ett mycket gott betyg till våra trygghetsorganisationer.

Det kan således konstateras att det som gör att Sverige sticker ut när det gäller att få tillbaka uppsagda i nytt arbete är de omställningsavtal som arbetsmarknadsparterna har tecknat och som idag täcker alla sektorer på svensk arbetsmarknad. Tanken var från början att dessa avtal skulle vara komplement till Arbetsförmedlingen. De skulle vara ”grädde på moset”, men har idag blivit ”moset”.

Företagen betalar alltså dubbelt. Först finansierar företagen Arbetsförmedlingen med arbetsgivaravgifter sedan finansierar företagen också trygghetsorganisationerna för att göra jobbet att få tillbaka de uppsagda i nytt arbete. Nu är det dags att se till att Arbetsförmedlingen börjar göra en del av jobbet eller att arbetsgivaravgiften sänks.

Vidare lyfter OECD fram att turordningsregeln ”sist in – först ut” i LAS förhindrar optimala strukturella förändringar i samband med driftsinskränkningar. Detta är något som arbetsgivarna har hävdat sedan de lagreglerade turordningsreglerna trädde i kraft på 70-talet. Däremot verkar regeringen i sitt pressmeddelande inte vilja kännas vid OECD:s uppfattning i denna fråga

Frågan om förändringar av turordningsreglerna har varit uppe de senaste åren i förhandlingar om att utveckla omställningsavtalen. Nu senast i förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK som avbröts tidigt i höstas.

När det gäller frågan om turordningsreglerna så måste fokus ligga på företagens konkurrenskraft. Det är därifrån som nyanställningar sedan kan ske. Det bästa anställningsskyddet uppnås alltså genom konkurrenskraftiga företag och rapporten från OECD stärker denna uppfattning.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »