Publicerat: 27 juni 2016

Pengar är inget problem i ny rapport om AF

En expertgrupp med bakgrund från europeiska arbetsförmedlingar (PES Network) har besökt svenska AF. I en efterföljande rapport lovordas myndighetens interna arbete, men den djuplodande analysen lämnas utanför.

Två konsulter, två AF-experter vid kommissionen och två AF-företrädare från Slovenien samt Storbritannien har besökt svenska AF under tre intensiva dagar. De har bland annat mött AF:s ledning och suttit ned med medarbetare på flera nivåer. AF jämförs i rapporten med arbetsförmedlingar i andra länder genom en så kallad ”Benchlearning”. Rapporten är mer av ett working paper, kommissionen står inte bakom rapporten som sådan*.

AF har fått utstå tydlig kritik under senare år i Sverige, men i rapporten sjunger expertgruppen lovsånger om de intryck som ges från AF:s interna reformarbete.

I rapporten beskrivs att AF redan har uppnått en hög standard och god leveransförmåga, jämfört med andra arbetsförmedlingar i Europa. Som grund för det levereras en betygsättning – sannolikt en EU-komparativ sådan.

Förändringsarbetet är den främsta styrkan som nämns i rapporten. Och särskilt den konstruktiva självkritiken från AF:s ledning.

Det finns goda skäl att hålla med expertgruppen på den punkten. De intryck som kommer ut från medarbetare det senaste året visar på en ökad entusiasm för uppdraget och en vilja att gemensamt ta sig ur myndighetens sargade rykte. Den interna kulturförändring som genomförs nu är därför viktig, inte minst mot bakgrund av att myndigheten står med högre sjuktal än genomsnittlig statlig verksamhet.

Å andra sidan mister analysen att ta fasta på hårda värden. De kraftiga resurstillskotten under senare år nämns i rapporten, men reflekteras inte över. Insatser som arbetsmarknadsutbildning som ger negativa resultat enligt AF:s färska utvärdering bortses från. Upphandlingarna av såväl utbildning som kompletterande aktörer nämns ytterst översiktligt, trots den öronbedövande kritiken den senaste tiden från såväl upphandlade aktörer som deltagare i insatserna.

Här är AF:s egna rapporter betydligt bättre. AF har till exempel egna effektivitetsmätningar som är intressanta om olika kontors förbättringspotential. Ett annat exempel är den arbetsmarknadsrapport som släpptes nyligen som försöker ge svar på insatsernas verkan och resultat.

Den typen av transparens och öppenhet kring fakta ger verklig substans till debatten om myndighetens framtid – ett arbete som sannolikt kommer att intensifieras det kommande året fram till delrapporten oktober 2017 inom ramen för Cecilia Fahlbergs AF-utredning.

Experterna för slutligen fram ett antal rekommendationer, vissa är förvisso intressanta andra är emellertid för luddiga för att ta fullt ut greppa.

Till exempel: den sista rekommendationen om att medarbetarna vid AF ska få finansierat en MBA-utbildning för att öka kontakterna med arbetsgivare och ”öka marknadsandelar” sätter möjligen fingret på de utgångspunkter som genomgående återkommer mellan raderna: nämligen att pengar inte är ett problem för expertgruppen. Det om något borde skicka ut varningssignaler till såväl beslutsfattare som skattebetalare.

 

* Rapporten är skriven av ett konsultföretag. Rapporten är förberedd för EU-kommissionen, men de står inte bakom rapporten det gör endast rapportförfattarna (se ”legal notice”).