Publicerat: 25 januari 2016

Proffsen flyr Sverige samtidigt som resurser brinner inne

I höstas lämnade ett av världens mest ansedda företag för arbetsförmedling den svenska marknaden. Orsak: dåligt riggade upphandlingar och för små volymer. Saknas resurser? Inte om man ska tro Arbetsförmedlingens egna ord: ”Vi får för mycket pengar”.

Idag uppmärksammar Dagens Industri att Arbetsförmedlingen (AF) skickar tillbaka 2,9 miljarder kronor i oanvända resurser. Det är bra att AF inte sprätter skattepengar i onödan, men det väcker frågor om resurstilldelning och hur myndigheten prioriterar sitt uppdrag.

Berlin 2013

Besöker Ingeus i Berlin, bild från 2013. Specialister på arbetsförmedling

Ett tydligt exempel är myndighetens arbete med privata aktörer. Tjänsten Stöd & Matchning upphandlas av Arbetsförmedlingen (AF) sedan ett år tillbaka. Men utvecklingen går trögt. Så långsamt att ett av världens främsta företag på området valde att lämna Sverige i höstas, detta efter åtta år med allt för omständliga upphandlingar och för små volymer.

Tjänsten är för liten sett till satsade medel: för personer utanför garantierna för långtidsarbetslösa uppgick kostnaden för insatsen till 45 miljoner kronor – inte ens en promille av AF:s totala anslag.

Utomlands har det tråkigt nog viskats om att Sverige är en ”death spiral” för seriösa förmedlingsföretag som vill leverera resultat. Stöd & Matchning var ju tänkt att rätta till fler av de misstag som gjorts under tidigare år: Mer fokus på kvalité och resultatstyrning. Fyra spår med olika resurstilldelning beroende på individens behov av stöd.

Väl genomfört är dessa komponenter en variant på en Australien-modell, även om avgörande delar saknas och målgruppen förändrats över tid. Det saknas fortfarande ett rating-system, till exempel.

Men för att modellen till slut ska fungera krävs det att AF också långsiktigt vill arbeta med aktörerna, och faktiskt prioritera att använda de anslag som nu skickas tillbaka till statskassan. Det är inte bra att proffsen flyr Sverige samtidigt som resurserna brinner inne.