Publicerat: 7 maj 2015

Psykisk ohälsa – mer än en arbetsmiljöfråga

Svenskt Näringsliv presenterade igår den nya rapporten ”Psykisk ohälsa – mer än en arbetsmiljöfråga”. Det gjordes i samband med ett välbesökt seminarium i Systembolagets lokaler, där naturligtvis Systembolaget själva inledningsvis fick berätta om sitt arbete med psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö. Seminariet avslutades med ett panelsamtal med psykologen och arbetslivsforskaren Christin Mellner, riksdagsledamöterna Annika Qarlsson (c) och Magnus Manhammar (s), Unionens Cecilia Beskow och Svenskt Näringslivs Christer Ågren.

Trots svårigheterna att bli konkret och nå enighet i en så bred fråga kunde konstateras att den psykiska ohälsan är en angelägen fråga på flera sätt för arbetsgivarna och för hela samhället. Området är dessutom komplext, framförallt eftersom det kan finnas en mängd orsaker till psykisk ohälsa, både i arbetsliv och i privatliv. Men viktigast av allt, alla var eniga om att psykisk ohälsa är mer än en arbetsmiljöfråga och således något som fler aktörer än arbetsgivarna måste ta ansvar för.

 Rapporten är den andra i en serie fördjupningsrapporter som följer på Svenskt Näringslivs initiativ ”Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö” som presenterades i maj 2014. Den första fördjupningsrapporten ”Allt säkrare arbetsplatser – men mer behöver göras” kom i december 2014 och handlar om dödsolyckor.