Publicerat: 16 november 2017

Råder det fritt valt arbete i hjärtat av svensk statsförvaltning?

Arbetslösa som mottar ersättning från staten har en skyldighet att söka och ta ett nytt arbete. Det finns ett tydligt regelverk om hur lämpligt arbete ska bedömas och hanteras av Arbetsförmedlingen (AF). Nu döms hanteringen ut av regeringens granskningsmyndighet.

I grunden är kontroll av lämpligt arbete i mångt och mycket AF:s kärnuppdrag. Om uppgiften inte hanteras undergrävs förtroendet för såväl myndighetsutövningen som hela arbetslöshetsförsäkringens legitimitet.

I dagarna redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en förödande kritik om hur uppgiften hanteras. Myndigheten slår fast att i hela 80 procent av fallen misslyckas AF med att göra korrekta bedömningar.

IAF menar vidare att systemet kan innebära felaktiga utbetalningar och – särskilt allvarligt – riskera att arbetslöshetstiderna förlängs. Det drabbar ytterst arbetslösa men även arbetsgivare som söker efter nya medarbetare.

Rapporten från IAF är endast en del i ett större mönster som utkristalliserats den senaste tiden. Det finns en risk att för mycket fokus på mjuka värden, ”självledarskap” och en ny kulturfilosof inom myndigheten har gjort uppdraget för suddigt. Det har t.ex. varit svårt att implementera ett nödvändigt objektivt bedömningsstöd av samma anledning.

I AF:s förändringsresa sker också en digitalisering som sannolikt är behövlig. Å andra sidan finns signaler på att just kontrollfunktionen spelas ut. Här är ett exempel på signalvärdet i ett län som Gävleborg. SVT Gävle Dala

Allt detta går egentligen emot all empiri kring sökaktivitet och vad som i grunden påverkar rekryteringstider. Dessutom väcks frågor om myndighetens redan tydligt ifrågasatta kostnadskostym.

AF verkar även prioritera sina tillgängliga resurser något missriktat. Endast cirka 5 procent består av kontroll av arbetslöshetsförsäkringen.

AF produktionstid 2016

Siffror hämtade från AF:s årsredovisning för 2016 s. 34

Allt detta borde sammantaget hissa varningsflaggor över hela Arbetsmarknadsdepartementet. Intrycket är att det råder fritt valt arbete i hjärtat av svensk statsförvaltning.

Nu måste AF back to basics. Kärnuppdraget måste hanteras innan nya visioner sjösätts.

I grunden är regelverket och efterlevnaden för lämpligt arbete en viktig förutsättning för att omställning och matchning ska fungera på svensk arbetsmarknad. Dessutom är kontroll av utbetalda skattemedel en grundbult för att samhällskontraktet ska efterlevas. Därför är kritiken från IAF så allvarlig.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »