Publicerat: 23 januari 2015

Reformen om sänkt arbetsgivaravgift för unga är långt ifrån ”död”

Finansminister Magdalena Andersson (S) skriver i Dagens Industri om förslaget att höja arbetsgivaravgiften för unga. Hon menar att reformen ”i praktiken redan är död”.

Det saknas inte höga ambitioner i jobbpolitiken från finansministerns sida, men rimmar förslagen med den höga retoriken? Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver i sin tur cirka 500 000 nya jobb. Men de skarpa förslag som ligger på bordet inför vårpropositionen leder fel. Att göra det dyrare att anställa ungdomar när vi samtidigt ser en hög ungdomsarbetslöshet är ett tydligt exempel.

Fullt utbyggt kan – om regeringens förslag blir verklighet – arbetsgivaravgifterna för unga höjas och landa på hela 19 miljarder kronor för helåret 2016. Skattechocken slår särskilt tydligt mot t.ex. tjänsteföretag, hotell- och restaurang och handeln.

Flera expertinstanser pekar på negativa jobbeffekter. Konjunkturinstitutet pekar på högre jämviktsarbetslöshet. Handelns utredningsinstitut (HUI) varnar för kraftigt högre ungdomsarbetslöshet. Regeringens eget finansdepartement säger att tillväxt och sysselsättning kommer att dämpas som resultat av de föreslagna skatteåtgärderna – där arbetsgivaravgiften för unga står för lejonparten. Senast idag skriver Svensk Handel och varnade för konsekvenserna av förslaget i en debattartikel i tidningen Arbetet. Även min kollega Susanne Spector skriver en kommentar i ämnet på vår hemsida idag.

Slående är även att regeringen tänker sig att bryta praxis i budgetprocessen och lägga in kraftiga skattehöjningar i miljardklassen mitt under pågående budgetår. Det väcker frågor om legalitet- och förutsägbarhetsprinciper. Företag är beroende av att kunna planera sin verksamhet. Detta är något som även Företagarnas VD redogjorde för en bra artikel för en tid sedan.

Företagen är jobbmotorn i Sverige. Om företagsamma människor får goda förutsättningar att tillåtas verka och utveckla sina verksamheter kan vi få fler ungdomsjobb och möta framtidens arbetsmarknad. Det kräver en offensiv jobbpolitik, inte oförutsägbara skattechocker. För våra medlemsföretag och för de unga vuxna som är deras medarbetare, är inte reformen om sänkt arbetsgivaravgift ”död” på något sätt.