Publicerat: 23 januari 2015

Reformen om sänkt arbetsgivaravgift för unga är långt ifrån ”död”

Finansminister Magdalena Andersson (S) skriver i Dagens Industri om förslaget att höja arbetsgivaravgiften för unga. Hon menar att reformen ”i praktiken redan är död”.

Det saknas inte höga ambitioner i jobbpolitiken från finansministerns sida, men rimmar förslagen med den höga retoriken? Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver i sin tur cirka 500 000 nya jobb. Men de skarpa förslag som ligger på bordet inför vårpropositionen leder fel. Att göra det dyrare att anställa ungdomar när vi samtidigt ser en hög ungdomsarbetslöshet är ett tydligt exempel.

Fullt utbyggt kan – om regeringens förslag blir verklighet – arbetsgivaravgifterna för unga höjas och landa på hela 19 miljarder kronor för helåret 2016. Skattechocken slår särskilt tydligt mot t.ex. tjänsteföretag, hotell- och restaurang och handeln.

Flera expertinstanser pekar på negativa jobbeffekter. Konjunkturinstitutet pekar på högre jämviktsarbetslöshet. Handelns utredningsinstitut (HUI) varnar för kraftigt högre ungdomsarbetslöshet. Regeringens eget finansdepartement säger att tillväxt och sysselsättning kommer att dämpas som resultat av de föreslagna skatteåtgärderna – där arbetsgivaravgiften för unga står för lejonparten. Senast idag skriver Svensk Handel och varnade för konsekvenserna av förslaget i en debattartikel i tidningen Arbetet. Även min kollega Susanne Spector skriver en kommentar i ämnet på vår hemsida idag.

Slående är även att regeringen tänker sig att bryta praxis i budgetprocessen och lägga in kraftiga skattehöjningar i miljardklassen mitt under pågående budgetår. Det väcker frågor om legalitet- och förutsägbarhetsprinciper. Företag är beroende av att kunna planera sin verksamhet. Detta är något som även Företagarnas VD redogjorde för en bra artikel för en tid sedan.

Företagen är jobbmotorn i Sverige. Om företagsamma människor får goda förutsättningar att tillåtas verka och utveckla sina verksamheter kan vi få fler ungdomsjobb och möta framtidens arbetsmarknad. Det kräver en offensiv jobbpolitik, inte oförutsägbara skattechocker. För våra medlemsföretag och för de unga vuxna som är deras medarbetare, är inte reformen om sänkt arbetsgivaravgift ”död” på något sätt.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »