Publicerat: 4 maj 2017

Reformer för att göra om AF måste ske här och nu

Idag presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att förbättra resultaten på Arbetsförmedlingen. Den pågående AF-utredningen får nya direktiv. Det är lovvärt med regeringens tilltagande probleminsikt om myndighetens bristande leverans och ineffektivitet. Men AF-utredningens prioriteringar måste tydliggöras och inte dras i långbänk. Redan i höst måste ett tydligt reformpaket levereras med fokus på resultat, moderna förmedlingsaktörer och kostnadseffektivitet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson redogjorde idag för ett antal tydliga förbättringsområden för AF. Det är tydligt att resultaten haltar: arbetsmarknadsutbildningarna ger blygsamma resultat. Aktivitetsnivån för långtidsarbetslösa är för låg. Samtidigt är resultaten i såväl verksamheten som i programmen för låga givet de tiotals miljarder kronor som årligen satsas på utgiftsområdet.AF

Som lösningar angavs bland annat följande:

– En överdirektör utses för att öka effektiviteten i verksamheten.

– Den pågående AF-utredningen ska få nya tilläggsdirektiv. Dessa inkluderar att riksdagens tillkännagivande att outsourca stora delar av myndighetens utförarroll ska tillgodoses. Samtidigt ska utredningen få ett utökat uppdrag att se över om kommuner och regioner få mer att säga till om i upphandlingar och i etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar. 

Det är bra att regeringen nu ger tilläggsdirektiv som möjliggör för fler privata aktörer att verka. Men det är samtidigt viktigt att betona att processen brådskar.

Redan i oktober 2017 ska den pågående utredningen leverera ett delbetänkande som handlar om externa aktörer. Fokus här måste ligga på bemannings- och rekryteringsaktörer. Samtidigt måste myndighetens roll tydliggöras.

Det är nu centralt att utredningen får en tydlig styrningssignal från regeringen att öka tempot och lägga förslag redan i höst som möjliggör genomgripande förändringar.

Det finns en risk att fler uppdrag om kommunernas roll och en ”regionalisering” av upphandlingen förtar fokus från avgörande delar i utredningens arbete. Det är heller inte bra att återgå till en ny form av länsarbetsnämnder: det vore att återgå trettio år i tiden. Fokus framåt nu måste vara att:

– Renodla verksamheten

– Outsourca utförarfunktioner

– Fokusera på kostnadseffektivitet

Utredningen har redan arbetat i snart ett år, men först nu börjar utredaren på allvar ta tag i externa aktörer. Det duger inte att politiken sätter sig på läktaren och tror sig kunna vänta till januari 2019 och hänvisa till en utredning som förväntas gå på tomgång genom valrörelsen 2018.

Nu har utredningen ett knappt halvår på sig att leverera resultat. Samtidigt måste upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningar styras upp ordentligt här och nu med tydligare resultatfokus och uppföljning. Svenskt Näringsliv har till exempel föreslagit ett 70 procent-mål. Låt dessutom upphandlingen inom Stöd & Matchning vara föregångsexempel för pågående arbete generellt vad gäller upphandlingar och fokus på resultat.

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »