Publicerat: 13 juni 2017

Regeringen missar arbetslöshetsmål trots stark konjunktur

Idag redovisade Arbetsförmedlingen sin prognos för arbetsmarknadens utveckling för åren 2017 och 2018. Arbetslösheten minskar i år, men ökar under 2018 trots den goda konjunkturen. Det finns en påtaglig risk för en cementerad långtidsarbetslöshet. Samtidigt bidrar det gynnsamma ekonomiska läget till ökad sysselsättning och en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft.

Regeringen missar arbetslöshetsmålet för 2018.  Stefan Löfvén har lovat att arbetslösheten ska sjunka under 6 procent år 2018. Nu förväntas arbetslösheten istället stiga under 2018 till 6,7 procent, enligt AF:s prognos.2017-06-13 Löfvens delmål

Faktum är att antalet inskrivna arbetslösa ökar redan nu, enligt senaste verksamhetsstatistiken för april 2017.

Arbetslöshetens sammansättning är mycket problematisk: 75 procent av de arbetslösa tillhör grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Under 2018 förväntas siffran stiga till 78 procent. Arbetslöshetstiderna för långtidsarbetslösa ökar för närvarande enligt AF:s egna statistik för april 2017.

Det är positivt att sysselsättningsgraden ökar, vilket är tydligt även för utrikes födda. Det är samtidigt en naturlig följd av att arbetskraftens sammansättning (för inrikes födda råder nära full sysselsättning). Det är viktigt att fortsatt underlätta för utrikes födda – inte minst de cirka 80 000 nyanlända flyktingarna i etableringsuppdraget – att komma i arbete.

Arbetskraftsbristen är samtidigt påtaglig i flera branscher och behöver mötas med kraftfulla tag för bättre kompetensförsörjning. Nu behövs satsningar på stöd och matchning, tydligare drivkrafter till arbete och en modern yrkesutbildning som säkrar näringslivets akuta behov av arbetskraft.

Samtidigt måste AF:s upphandling av arbetsmarknadsutbildning förbättras markant. Just nu står flera utbildningar stilla.

Sverige behöver möta läget med offensiva strukturreformer som säkrar den konjunkturella arbetskraftsbristen på kort sikt, samtidigt som vi utvecklar en inkluderande arbetsmarknad med färre konstgjorda jobb, fler jobbskapare och fler riktiga enkla jobb.

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »