Publicerat: 13 juni 2017

Regeringen missar arbetslöshetsmål trots stark konjunktur

Idag redovisade Arbetsförmedlingen sin prognos för arbetsmarknadens utveckling för åren 2017 och 2018. Arbetslösheten minskar i år, men ökar under 2018 trots den goda konjunkturen. Det finns en påtaglig risk för en cementerad långtidsarbetslöshet. Samtidigt bidrar det gynnsamma ekonomiska läget till ökad sysselsättning och en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft.

Regeringen missar arbetslöshetsmålet för 2018.  Stefan Löfvén har lovat att arbetslösheten ska sjunka under 6 procent år 2018. Nu förväntas arbetslösheten istället stiga under 2018 till 6,7 procent, enligt AF:s prognos.2017-06-13 Löfvens delmål

Faktum är att antalet inskrivna arbetslösa ökar redan nu, enligt senaste verksamhetsstatistiken för april 2017.

Arbetslöshetens sammansättning är mycket problematisk: 75 procent av de arbetslösa tillhör grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Under 2018 förväntas siffran stiga till 78 procent. Arbetslöshetstiderna för långtidsarbetslösa ökar för närvarande enligt AF:s egna statistik för april 2017.

Det är positivt att sysselsättningsgraden ökar, vilket är tydligt även för utrikes födda. Det är samtidigt en naturlig följd av att arbetskraftens sammansättning (för inrikes födda råder nära full sysselsättning). Det är viktigt att fortsatt underlätta för utrikes födda – inte minst de cirka 80 000 nyanlända flyktingarna i etableringsuppdraget – att komma i arbete.

Arbetskraftsbristen är samtidigt påtaglig i flera branscher och behöver mötas med kraftfulla tag för bättre kompetensförsörjning. Nu behövs satsningar på stöd och matchning, tydligare drivkrafter till arbete och en modern yrkesutbildning som säkrar näringslivets akuta behov av arbetskraft.

Samtidigt måste AF:s upphandling av arbetsmarknadsutbildning förbättras markant. Just nu står flera utbildningar stilla.

Sverige behöver möta läget med offensiva strukturreformer som säkrar den konjunkturella arbetskraftsbristen på kort sikt, samtidigt som vi utvecklar en inkluderande arbetsmarknad med färre konstgjorda jobb, fler jobbskapare och fler riktiga enkla jobb.

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »