Publicerat: 7 september 2015

Regeringen slopar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen – trots ökande sjukfrånvaro

Regeringen kommer i budgetpropositionen föreslå att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas. Trots att en parlamentarisk majoritet i riksdagen har tillkännagivit att man vill behålla den bortre tidsgränsen, och trots att flera tunga remissinstanser riktar tydlig och kraftig kritik mot regeringens förslag. Även regeringens egen expertmyndighet Försäkringskassan vill behålla den bortre tidsgränsen och skriver i sitt remissvar att ”Försäkringskassans sammantagna bedömning är att tidsgränser i sjukförsäkringen, inklusive en bortre tidsgräns, är väsentliga komponenter i en väl fungerande sjukförsäkring och därmed i ambitionen att sjukfrånvaron ska ligga på en stabil och låg nivå”.

Den reformerade sjukförsäkringen med fasta bedömningstidpunkter och en bortre tidsgräns har inneburit mer aktivitet och tidigare insatser. Innan sjukförsäkringen reformerades kunde sjukpenning lämnas utan bortre tidsgräns, vilket innebar att sjukskrivning kunde pågå under mycket långa perioder och utan att den försäkrades arbetsförmåga prövades eller efterfrågades. I början av 2000-talet nådde också sjukskrivningstalen extremt höga nivåer som inte var hållbara.

Att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, samtidigt som sjukfrånvaron ökar och då studier visar att Försäkringskassan inte genomför kontroller och bedömningar av rätten till sjukpenning i den utsträckning som man borde, riskerar att leda till ännu högre och längre sjukfrånvaro. Istället för att lägga förslag som spär på den ökande sjukfrånvaron, borde regeringen prioritera insatser som tar tillvara arbetsförmåga och underlättar återgång i arbete. Då kan regeringen också nå målet om en låg och stabil sjukfrånvaro.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »