Publicerat: 10 november 2015

Replik på Unionen

Unionens Förbundsordförande Martin Linder svarar på mitt inlägg om jämställt arbetsliv och lönekartläggning. Hans inlägg förtjänar en replik.

Visst Martin, vi behöver jobba tillsammans. Företagen kan själva inte åstadkomma ett jämställt arbetsliv. Det måste ske i samspel med medarbetarna. Och eftersom många av dem är medlemmar i Unionen har du en unik möjlighet att fylla den kunskapslucka som ni identifierat när ni konstaterar att vi kanske inte är så jämställda i våra livsupplägg som vi tror. Er beskrivning av skillnader i deltidsuttag är ett bra exempel. Utmaningen är att människors värderingar och livsval äger dem själva.

Att ni visar hur olika val påverkar lön och karriär är en mycket smartare strategi än när ni ber lagstiftaren om ännu med lönekartläggning eller när ni lägger yrkanden om ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete. Mer regler och administrativa processer ger fel fokus och är inte effektivt. Lås er inte vid metoder – låt oss istället prata om vad som gynnar målet.