Publicerat: 29 januari 2015

Riktiga ungdomsjobb går förlorade när regeringen leker sociala ingenjörer

2015-01-27 Ungdom bloggI dagens DI lovar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att långtidsarbetslösheten bland unga ska vara utraderad 2018. De utlovade 32 000 traineejobben står, trots omfattande kritik, alltjämt som en avgörande åtgärd för nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Men nu kan man skönja att varningsflaggorna börjar vaja på Arbetsmarknadsdepartementets tak. Redan i höstens budgetförslag från S/ Mp-regeringen var prognosen 3 200 traineejobb 2015. Nu menar statssekreterare Irene Wennemo att ”volymerna blir mindre” för innevarande år, trots regeringens landsomfattande informationsturné genom alla Sveriges kommuner. Och statsministern själv har öppnat för att byta namn på vad som ju var regeringens främsta vallöfte.

Så varför lyfter inte insatsen? Självklart spelar den nedröstade budgeten in, men det är knappast hela förklaringen. Kritiken har genomgående varit tydlig mot satsningen. Vårdförbundet har sågat insatsen. Lärarförbundet likaså. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är skeptiska och kallar insatsen ”pengar i sjön”. Det finns mycket som tyder på att EU-kommissionen kommer att ha invändningar kring den tunga subventionsgraden, vilket även regeringen nu tycks inse.

Samtidigt kommer signaler om behovet av mer handledarstöd, något som kan fördyra traineejobben än mer. Erfarenheter från liknande kommunsatsningar, t.ex. 100-dagars-garantin på slutet av 1990-talet, ger dessutom nedslående resultat: ”ingen effekt”, enligt forskarna på IFAU i Uppsala.

I det här läget måste alla insatser belysas och vägas mot förslaget att höja arbetsgivaravgiften för unga med 19 miljarder kronor – fullt utbyggt. På medellång förutspår Svenskt Näringsliv att uppemot 20 000 ungdomsjobb kan gå förlorade. På kort sikt skulle kostnaden för traineejobben motsvara ca 10 procent av skattehöjningen som med närmast kirurgisk precision slår mot företag som anställer ungdomar. Riktiga jobb, i riktiga företag, går förlorade när regeringen leker sociala ingenjörer.

Det finns andra vägar framåt. Inför skyndsamt den sänkning av arbetsgivaravgiften för unga som klubbats i riksdagen. Återuppta AF-översynen omedelbart. Begränsa inte Nystartsjobben för unga långtidsarbetslösa – de kan bidra till att stärka jobbchanserna för unga. Se över de anställningsregler som gör att företagare värjer sig för att anställa. Sist men inte minst, verka för generellt goda förutsättningar för att företag ska växa och anställa. Endast så kan Sverige nå lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »