Publicerat: 12 maj 2016

Risk för bestående tudelad arbetsmarknad

Ny AF-statistik. Trots ljuspunkter i ekonomin sjunker arbetslösheten endast marginellt. Unga långtidsarbetslösa minskar generellt, men utrikes födda ungdomars arbetslöshet ökar. Samtidigt hackar regeringens paradreform: traineejobben.Arbetsmarknaden

Idag presenterades Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april. Arbetslösheten minskar med endast 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2015 och landar på 7,5 procent, trots en ökande efterfråga i ekonomin. Samtidigt som det finns fler vakanser så ökar arbetslöshetstiderna.

En förklaring är antalet inskrivna utomeuropeiskt födda som nu kommer in i statistiken. Det ger en fingervisning om integrationsutmaningarna framöver när förra årets flyktingkris ger avtryck i registret. Det visar på en tudelad arbetsmarknad som riskerar att förvärras framöver.

Unga långtidsarbetslösa i jobbgarantin minskar, vilket är glädjande. Det beror sannolikt på det relativt gynnsamma konjunkturläget, ökad offentlig konsumtion som följd av flyktingkrisen och en påtagligt minskande ungdomsgrupp.

Samtidigt är det oroväckande att arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar mellan 18-24 år ökar. Och för de med arbetslöshet över 12 månader är det 20 procent fler på ett år.*

Regeringens viktigaste jobbreformer går dessutom alltjämt långsamt. Traineejobben lyfter inte. Det är i dagsläget endast 133 traineejobb över hela landet. De så kallade ”utbildningskontrakten” uppfyller endast 897 platser. Inför valet 2014 utlovades från regeringen 32 000 traineejobb och 20 000 utbildningskontrakt.

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv nya siffror om regeringens jobbmål som kräver nästan en halv miljon nya jobb. Det kräver en offensiv reformagenda för stärkt konkurrenskraft och fler jobb i växande företag. Här finns ett antal reformer som kan sjösättas redan idag.

*Det är viktigt att i den delen av statistiken påminnas om att många unga NEET:s inte söker sig till AF. Det kan alltså vara positivt om de nu dyker upp i AF:s statistik för att få stöd. Detta bör undersökas mer noggrant.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »