Publicerat: 26 januari 2015

Sänkt tröskel öppnar dörr för varannan arbetslös

Genom att ytterligare öppna upp arbetsmarknaden för enklare jobb skulle arbetslösheten kunna minska. I Sverige har många så kallade enkla jobb mer eller mindre medvetet trängts undan.

I EU-länderna däremot är det i genomsnitt dubbelt så vanligt med det som ibland kallas för enklare jobb. Det handlar om jobb som inte kräver lång utbildning utan där man med en kort introduktion kan komma igång ganska direkt. Är politikerna och/eller parterna beredda att pröva nya lösningar kan jobbskapare och arbetslösa gemensamt kanske till och med halvera arbetslösheten.

236 000 jobb eller ungefär var tjugonde jobb i Sverige är ett jobb utan krav på särskild yrkesutbildning enligt Eurostat. I EU-27 ligger andelen på 9,2 procent. Om antalet enklare jobb fördubblades skulle det motsvara mer än hälften av de närmare 400 000 arbetslösa. Det skulle kunna fungera som en murbräcka mot utanförskapet och underlätta för de första stegen in på arbetsmarknaden.

Läs mer om enklare jobb, lägstlöner och lönespridning i rapporten Lägstalöner och lönespridning – vad säger forskningen?.