Publicerat: 17 mars 2016

Sätt igång AF-utredningen

Svenskt Näringsliv redovisade igår rekryteringsenkäten för 2016. Slående är den nedåtgående trenden för Arbetsförmedlingen. Allt färre använder sig av AF vid rekrytering, och missnöjet har tyvärr ökat med tiden. Nu måste regeringen sätta igång AF-utredningen.AF SVD

Rapporten som publicerades i SvD följs upp med en intervju med en IT-företagare som delar med sig av den dystra bild som ges i statistiken. Mönstret känns tyvärr igen från tidigare år.

Ett problem är företagens förväntansbild av AF som leverantör. Trots att enorma skattemedel går in i systemet får företagen inte den service som man förväntar sig. Intrycket eldas på av regeringens ambition om en arbetsförmedling som är eller ska bli någon form av ”matchningsspecialist”. Samtidigt gäckas myndighetens utvecklingsplaner av – nog så utmanande – IT-problem.

Det är inte brist på resurser. Hela AF-systemet förväntas öka till uppemot 80-90 miljarder fram till 2020. Programanslaget förväntas tredubblas till 23 miljarder. Kostnader för lokaler och personal väntas öka till drygt 10 miljarder bl.a. för att hantera etableringsuppdraget.

För lite mer än ett år sedan lades AF-utredningen ner. Den var den största av sitt slag på tjugo år. Den hade uppgift att genomlysa verksamheten i grunden och renodla uppdraget.

Den mest centrala delen i utredningen handlade om se över möjligheten att konkurrensutsätta de delar av myndigheten som inte omgärdas av myndighetsutövning. Utöver det bör nu en utredning granska resursanvändningen och sannolikt se över hela kostnadskostymen.

Regeringen har lovat att under våren 2016 ta upp utredningen. Men innehållet i direktiven är än så länge höljt i dunkel. Det talas om ”statens roll på en framtida arbetsmarknad”. Och ”vi har ännu inte satt ner foten om inriktningen för utredningen”.

Detta är märkliga dimridåer. Efter att översynen lades ner har riksdagen fattat beslut två gånger om att utredningen ska återupptas. Skrivningarna är förvisso breda, men inte de delar som rör konkurrensutsättning. Ärendet ligger även i Konstitutionsutskottet och ska behandlas senare i vår.

Arbetsmarknadsministern har under året gjort flera resor för att studera andra länders AF-system såväl i Australien som i Storbritannien. Det är lovvärt och något som vi har välkomnat. Låt en utredning sätta igång med dessa två system som utgångspunkt för en större reform i här Sverige.