Publicerat: 22 november 2016

Snökaoset visar på vikten av visstid

För två veckor sedan kom det mer snö än det gjort under så kort tid på 111 år. Snöovädret lamslog stora delar av Stockholm. Nära en halvmeter snö på både gator och tak – där den också innebar en potentiell risk för förbipasserande. Snöröjningen behövde alltså komma igång så snabbt som möjligt för att hålla vägar öppna så att folk kunde komma hem från jobbet och så att ingen kom till skada.

Foto snökaos

Nu har snön smält och därmed är snöfallet och snöskottningen inte längre det första som tas upp för diskussion vid fikapausen på jobbet. Men, med ett antal dagars perspektiv utgör snökaoset ett mycket tydligt exempel på behovet av av flexibilitet i samhället och på arbetsmarknaden. Det går inte att planera för liknande händelser eller ha ständig beredskap och bemanning på den nivån som krävdes för att åtminstone hjälpligt hålla vägarna öppna. Det hade i det här fallet inneburit att ha en stor mängd snöröjare anställda, för det fall det skulle snöa mycket i november.

Lösningen är istället att köpa in eller avropa tjänsten när behovet uppstår. Snöskottare är ofta behovsanställda på visstid eller säsongsanställda. De jobbar när det finns arbete, ofta oregelbundna tider och de är vana att rycka in med kort varsel. Deras yrke och den tjänst de erbjuder visar på hur viktiga visstidsanställningar är för arbetsmarknaden – och samhället.

Snöskottare är ett yrke som inte kräver någon tidigare erfarenhet från arbetsmarknaden och kan därmed fungera som en väg in på arbetsmarknaden för många. Att fastighetsägare snabbt kan köpa eller avropa snöskottning gör att de kan leva upp till sina åtaganden. Och att behoven finns är tydligt när man kollar in på Arbetsförmedlingen. Just nu är flera sidor fyllda med annonser som söker efter tak-/snöskottare med placering i Storstockholmsområdet.

Den flexibilitet som visstidsanställningar erbjuder gör att både arbetsmarknaden och samhället fungerar bättre. Att möjligheten finns att erbjuda korta jobb inom exempelvis snöskottning gör också att antalet arbetade timmar kan öka i ekonomin, och det är bra för oss alla. Att ta bort möjligheterna till visstidsanställning eller kraftigt försvåra regelverket kring dem skulle innebära mycket försämrade förutsättningar för arbetstagare utan erfarenhet och företag med stor variation i efterfrågan.

Dessutom skulle det direkt drabba alla andra som får sämre service, bristande tillgänglighet och lägre välstånd. Eller mark och tak som inte skottas.