Publicerat: 10 mars 2016

Strukturella problem kräver mer reformer, mindre skönmålning

Idag presenterades två rapporter som visar på betydande utmaningar på svensk arbetsmarknad. Trots det senaste årets ljuspunkter i ekonomin bryts inte långtidsarbetslösheten. Antalet inskrivna vid AF är samtidigt på samma nivå. Samtidigt ökar utanförskapet i sjukförsäkringen.

Den senaste tiden har regeringen ägnat sig åt att teckna det ekonomiska läget i rosenrött. Finansministern använder metaforer om snabba bilar för att beskriva tillståndet i ekonomin. Statsministern pekar på en stark jobbtillväxt. Dagens statistik från AF ger förvisso utrymme för att skönja vissa ljuspunkter: efterfrågan i ekonomin ger ett utslag på nyanmälda platser som ökar betydligt jämfört med förra året. Samtidigt minskar långtidsarbetslösa ungdomar i jobbgarantin.

Men antalet inskrivna arbetslösa på AF minskar endast marginellt. Det handlar om 5 000 personer färre jämfört med ett år sedan. Det är fortfarande 380 000 personer i program eller öppet arbetslösa, trots konjunkturljusningen under 2015.

Mest anmärkningsvärt är att långtidsarbetslösheten ökar på alla fronter: över 6 månader, över 12 månader och över 24 månader. Samtidigt ökar antalet i Fas.3 till 36 000 personer. Det totala antalet långtidsarbetslösa i garantin är fortfarande över 100 000 deltagare.

Idag redovisade även SCB även statistik för antalet personer ersättningssystemen för 2015. Siffran är på totalt samma nivå som året innan vad gäller samtliga bidragssystem. Alltjämt är 800 000 personer bidragsförsörjda. Extra bekymmersamt är dock att utanförskapet i sjukförsäkringen ökar med 17 000 personer jämfört med 2014. Den trenden lär tyvärr öka, inte minska, i och med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Problemen riskerar dessutom att accentueras än mer i takt med att allt fler nyanlända flyktingar träder in i arbetskraften. Allt detta förstärker behovet av ett reformprogram med lägre trösklar för alla, tydligare uppföljning, mer resultatinriktad arbetsmarknadsinsatser och effektivare utbildningsprogram. Samtidigt behövs bättre förutsättningar för jobbskaparna att starta och växa. Dagens statistik från AF och SCB pekar på behov av mer reformer, mindre skönmålning.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »