Publicerat: 14 juni 2018

Svåra problem under ytan i AF:s senaste prognos

AF har under de senaste dagarna basunerat aktuell statistik och prognos för arbetsmarknaden. Även om tydliga ljuspunkter finns, döljs betydande problem av strukturell karaktär. Långtidsarbetslösheten ökar och tudelningen består.

Det är positivt att sysselsättningen förväntas öka under de kommande åren. Antalet inskrivna arbetslösa minskar något. Den goda efterfrågan på arbetskraft illustreras av att nyanmälda platser skjuter i höjden. För maj månad innebar det 140 000 lediga platser, enbart på AF:s platsbank.

De underliggande problemen är emellertid väldigt stora. Tudelningen är tydlig: arbetslösheten bland inrikes födda är ligger på en väldigt låg nivå, samtidigt som arbetslösheten bland utrikes födda är 20 procent (!).

Långtidsarbetslösheten för inskrivna längre än 12 månader ökar, trots de goda tiderna. Och för utomeuropeiskt födda ökar långtidsarbetslösheten i samma kategori med hela 12 procent jämfört med förra året.

Samtidigt förväntas arbetslösheten enligt myndighetens prognos faktiskt öka under nästa år till 6,6 procent. Det beror på att arbetskraften ökar markant i takt med att allt fler nyanlända närmar sig arbetsmarknaden. Samtidigt är en ökning prekär för en regering med det uttalade målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020.

AF prognos sista

AF prognos juni 2018. Rödmarkerat är år 2019

Det är således långt kvar att vinna över länder som Tyskland och Storbritannien som ligger runt 4 procent. Det krävs alltså betydligt mer för att vinna EM-guldet i jobbskapande.

Om vi ska få till stånd en mer inkluderande arbetsmarknad krävs mer för att frigöra näringslivets utvecklingspotential, sänka kostnaderna för att anställa och samtidigt göra det enklare att anställa.

Till det behövs en genomgripande reform av AF som snabbar på etableringen och en tydlig work-first princip före dyra åtgärder som ger tveksamma resultat. Annars kommer tudelningen bestå på svensk arbetsmarknad.

 

 

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »