Publicerat: 11 oktober 2016

Svårhanterlig strukturell arbetslöshet blottläggs i AF:s nya statistik

Idag presenterade AF ny statistik för september månad. Bakom de positiva siffrorna blottläggs betydande strukturella problem. En tudelad arbetsmarknad blir allt mer påtaglig. Samtidigt lyfter inte regeringens viktigaste åtgärder: Traineejobb och Extratjänster.BILD Arbetslöshet

Arbetslösheten minskar nu, vilket är glädjande. Men de utmaningar som kommer av en svårhanterlig strukturarbetslöshet börjar bli allt mer synliga.

Antalet arbetslösa med härkomst utanför Europa ökar påtagligt. Nu uppgår antalet personer i den gruppen till 155 000. Allt talar för att siffran kommer att öka än mer i takt med att fler nyanlända flyktingar träder in i etableringsuppdraget. Framåt 2018 förväntas uppemot 80 000 personer i programmet.

Situationen för unga arbetslösa är förvisso positiv. Det beror till stor del på en stark efterfrågan på arbetskraft i personalintensiva branscher och en minskande ungdomskull. Samtidigt är det oroväckande att utrikes födda ungdomar möter för höga trösklar in. I den gruppen ökar antalet med 8 procent till 23 000 personer det senaste året.

En påtaglig riskfaktor är att långtidsarbetslösheten riskerar att förvärras. Antalet långtidsinskrivna ökar för arbetslösa inskrivna längre än såväl 6 månader som 12 månader. För de som varit utan arbete i mer än 24 månader ökar antalet med 5 procent, trots det relativt ljusa läget på arbetsmarknaden.

Ännu mer varningsklockor ringer när man studerar de faktiska åtgärderna som ska lösa långtidsarbetslösheten. Ett exempel rör utfasningen av sysselsättningsfasen, Fas. 3. Antalet personer i insatsen har minskat från nästan 40 000 personer till 16 000 deltagare på ett år. Men var tar de vägen? Antalet långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin är alltjämt ca 100 000 personer.

Den åtgärd som skulle ersätta Fas. 3 – Extratjänsterna – uppgår nu till drygt 1 000 platser. Mycket talar därför för att aktivitetsnivån är mycket låg i insatsen, vilket är olyckligt i ett läge där jobbchanserna växer till.

Slutligen fortsätter regeringens paradgrenar att hacka. Traineejobben uppgår nu till endast 230 platser. Samtidigt lyfter inte insatser som Snabbspår, 100-klubben och Yrkesintroduktionsanställningar.

Sammanfattningsvis blottlägger statistiken betydande strukturella problem som behöver åtgärdas. Vad händer den dagen den relativt gynnsamma konjunkturen dyker?

Vägen framåt handlar om att utveckla fler riktiga enkla jobb, öka effektiviteten i de insatser som erbjuds de arbetslösa och se till att näringslivets utvecklingskraft kan tas tillvara.


1 Comment » for Svårhanterlig strukturell arbetslöshet blottläggs i AF:s nya statistik
  1. Lars Forsberg skriver:

    Jag fattar inte gnället om enkla jobb från arbetsgivare organisationerna Redan idag så utgör arbetsmarknaden av ca; 20% enkla jobb Dessa jobb besätts av överkvalificerad arbetskraft Vilket också skulle ske med fler ”enkla” jobb
    Anställ folk på den nivå som krävs och inte en professor på plåtskrapning

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »