Publicerat: 11 oktober 2016

Svårhanterlig strukturell arbetslöshet blottläggs i AF:s nya statistik

Idag presenterade AF ny statistik för september månad. Bakom de positiva siffrorna blottläggs betydande strukturella problem. En tudelad arbetsmarknad blir allt mer påtaglig. Samtidigt lyfter inte regeringens viktigaste åtgärder: Traineejobb och Extratjänster.BILD Arbetslöshet

Arbetslösheten minskar nu, vilket är glädjande. Men de utmaningar som kommer av en svårhanterlig strukturarbetslöshet börjar bli allt mer synliga.

Antalet arbetslösa med härkomst utanför Europa ökar påtagligt. Nu uppgår antalet personer i den gruppen till 155 000. Allt talar för att siffran kommer att öka än mer i takt med att fler nyanlända flyktingar träder in i etableringsuppdraget. Framåt 2018 förväntas uppemot 80 000 personer i programmet.

Situationen för unga arbetslösa är förvisso positiv. Det beror till stor del på en stark efterfrågan på arbetskraft i personalintensiva branscher och en minskande ungdomskull. Samtidigt är det oroväckande att utrikes födda ungdomar möter för höga trösklar in. I den gruppen ökar antalet med 8 procent till 23 000 personer det senaste året.

En påtaglig riskfaktor är att långtidsarbetslösheten riskerar att förvärras. Antalet långtidsinskrivna ökar för arbetslösa inskrivna längre än såväl 6 månader som 12 månader. För de som varit utan arbete i mer än 24 månader ökar antalet med 5 procent, trots det relativt ljusa läget på arbetsmarknaden.

Ännu mer varningsklockor ringer när man studerar de faktiska åtgärderna som ska lösa långtidsarbetslösheten. Ett exempel rör utfasningen av sysselsättningsfasen, Fas. 3. Antalet personer i insatsen har minskat från nästan 40 000 personer till 16 000 deltagare på ett år. Men var tar de vägen? Antalet långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin är alltjämt ca 100 000 personer.

Den åtgärd som skulle ersätta Fas. 3 – Extratjänsterna – uppgår nu till drygt 1 000 platser. Mycket talar därför för att aktivitetsnivån är mycket låg i insatsen, vilket är olyckligt i ett läge där jobbchanserna växer till.

Slutligen fortsätter regeringens paradgrenar att hacka. Traineejobben uppgår nu till endast 230 platser. Samtidigt lyfter inte insatser som Snabbspår, 100-klubben och Yrkesintroduktionsanställningar.

Sammanfattningsvis blottlägger statistiken betydande strukturella problem som behöver åtgärdas. Vad händer den dagen den relativt gynnsamma konjunkturen dyker?

Vägen framåt handlar om att utveckla fler riktiga enkla jobb, öka effektiviteten i de insatser som erbjuds de arbetslösa och se till att näringslivets utvecklingskraft kan tas tillvara.