Publicerat: 26 februari 2018

Sverige tar VM-guld i jämställdhet!

Sverige är världens bästa land för kvinnor att göra karriär i. Detta visar The Economists återkommande “glass-ceiling index”.

The Economist glass-cieling index, 2018Att Sverige presterar i topp bekräftar också EU:s jämställdhetsindex som presenteras av det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE. Här rankas Sverige högst inom EU avseende jämställdhet.

Sveriges världsledande prestation i jämställdhet är kanske föga förvånande för många. Fler kvinnor än någonsin arbetar och kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Inom näringslivet klättrar kvinnorna i karriären och andelen kvinnor på ledande positioner bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag är nu drygt 36 procent. Det kan jämföras med att andelen kvinnor totalt sett bland medarbetarna är 38 procent. Alltfler kvinnor tar även plats i styrelserummen. I nuläget utgör kvinnorna drygt 32 procent av börsbolagens styrelser. Under de senaste 15 åren har denna andel ökat med 26 procentenheter. Även löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Skillnaden förklaras främst av att kvinnor och män arbetar i olika yrken med olika löneläge och att kvinnor arbetar färre timmar än män. Kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid och är mer frånvarande från arbetet, något som påverkar karriären negativt.

Varför är den svenska regeringen så tyst om Sverige jämställdhetssammanhang? En feministisk regering borde väl rimligtvis stolt basunera ut näringslivets lysande resultat? Det enkla svaret är troligtvis att det inte passar regeringens bildsättning. Istället vill man plocka politiska poäng och visa handlingskraft genom att lägga fram förslag på lagstiftning och handlingsplaner som i realiteten visat sig ha marginell eller ingen effekt på arbetsmarknaden. Den relevanta frågan är om svartmåla och fokusera på en negativ bildsättning verkligen är rätt väg framåt. Borde vi inte istället fokusera på möjligheter i en positiv anda?

Trots goda resultat ska arbetsgivare självklart inte luta sig tillbaka och vara nöjda. Även Sverige har en bra bit kvar. Detta blev inte minst tydligt av kraften i #metoo-rörelsen. Och näringslivet vill och kommer att fortsätta. Dagligen ser Svenskt Näringsliv exempel på den enorma utvecklingskraft och vilja som finns kring att arbeta aktivt med alla dimensioner av jämställdhet i arbetslivet. För företag är detta en fråga om överlevnad. De som inte klarar av att attrahera, behålla och utveckla de bästa medarbetarna är förlorare i kampen om den bästa kompetensen. Det säger sig självt – vem vill arbeta för en arbetsgivare som låter kön trumfa kompetens?

Sverige är världsmästare i jämställdhet. Låt oss ge varandra en klapp på axeln. Decennier av utveckling, innovationer och insatser har gett resultat. Och låt oss framöver arbeta tillsammans för att ytterligare stärka jämställdheten i arbetslivet. Det är då vi åstadkommer bäst resultat.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »