Publicerat: 20 oktober 2015

Tilltagande internationell kritik mot tudelad svensk arbetsmarknad

Regeringen Löfvéns mål är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver cirka 430 000 nya jobb. En viktig framtidsutmaning handlar om att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga och utrikes födda. Arbetsrätten och lönestrukturen är centrala i sammanhanget. Nu sällar sig flera internationella expertinstanser till kritiken mot Sveriges strikta anställningsskydd och höga ingångslöner.

De strukturella utmaningarna som kommer av att unga utan slutförd gymnasieutbildning och utrikes födda är en framtidsfråga för Sverige. Svenskt Näringsliv har identifierat nödvändigheten av att sjösätta genomgripande reformer för fler inträdesjobb och mer flexibilitet på arbetsmarknaden.

Flera internationella expertorgan höjer nu rösten:

1. OECD:s chefsekonom Catherine Mann varnade på ett ekonomisk-politiskt seminarium i Rosenbad igår för att samhällskostnaderna för utanförskapet bland unga och utrikes födda kan bli diger framöver om inte reformer som utvecklar den svenska modellen kommer till stånd.

Mann pekar på Sveriges höga ingångslöner och indirekt även på förändringar av turordningsreglerna som viktiga att reformera för att främja Sveriges konkurrenskraft: ”Med den hårda konkurrenssituation som svenska företag har, behövs det också att arbetskraften är mer rörlig. Där kan de nuvarande reglerna för anställningsskydd vara ett hinder…”.

Thomas Östros

Thomas Östros, Executive Director IMF

2. IMF lyfte så sent som i september fram flera exempel på reformer som är viktiga för att reformera arbetsmarknaden. Bland annat nämns att fler inträdesjobb måste komma till vilket kräver att kostnaderna för att anställa måste ligga på en lägre nivå. Anställningsskyddet och kostnaderna vid omställningssituationer behöver även ses över för sänka trösklarna för arbetsgivare att anställa.

3. World Economic Forum menade tidigare i höstas att den mest problematiska hindret för att göra affärer och driva företag Sverige är den strikta arbetsrätten på svensk arbetsmarknad. Den sticker i särklass ut som den största tröskeln att förändra, tätt följd av det generellt höga skatteläget.

4. Europeiska kommissionen identifierade tidigare i år strukturella utmaningar på arbetsmarknaden som kommer av en dual arbetsmarknad. Även om Sverige står med en hög sysselsättningsgrad återkommer kritiken om de för Europa höga trösklarna in i arbetslivet som hindrar unga och utrikes födda att komma i arbete.

Höga ambitioner i jobbpolitiken bör mötas med tydliga strukturreformer. Precis som internationella bedömare säger så måste Sverige våga ta till genomgripande åtgärder för bekämpa strukturarbetslösheten och det utanförskap som kommer med den. Därför bör politikerna lyssna på de omdömen och förslag på reformområden som nu kommer från flera internationella organ.

2015-10-20 WEF Labour regulations

World Economic Forum, Competitiveness Index

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »