Publicerat: 19 februari 2015

Trenden fortsatt positiv med fler kvinnor som chefer

Under våren kommer vi presentera ny chefsstatistik från våra medlemsföretag men redan idag ger vi ett litet axplock som rör andelen kvinnor som är chefer.
Trenden vi sett från tidigare år håller i sig, fler kvinnor är chefer. Andelen kvinnor som är chefer i vår statistik för 2014 är 36 % – vilket är nära nog lika många som de kvinnor som är anställda som är 39 %.