Publicerat: 11 januari 2018

Tveksam volymsnurr när AF slår på stora trumman om Extratjänster

Idag slår AF på stora trumman om antalet ”Extratjänster” för långtidsarbetslösa som ökat under året. Men samtidigt som volymen ökar i just den åtgärden, minskar volymen i andra åtgärder i större omfattning. Och är det ens vettigt att subventionera en anställning till hundra procent? Debatten om Plusjobben måste aktiveras på nytt.

Dagens månadsstatisk från AF ger blandade signaler. Antalet inskrivna arbetslösa minskar förvisso med några tusen personer, men är det bra givet högkonjunkturen? Vad händer i ett annat konjunkturläge? En ledtråd är att situationen är ganska allvarlig givet en besvärlig strukturarbetslöshet: arbetslösheten bland till exempel utrikes födda uppgår till 22 procent.

Och långtidsarbetslösheten ökar. För inskrivna över 12 månader är ökningen betydlig: nästan 5 procent. Och för långtidsarbetslösa utomeuropeiskt födda ökar inskrivningstiderna med ännu mer: för de med över 12 månader inskrivningsperiod; 17 procent (!).

Idag slår även myndigheten hårt på den stora trumman om åtgärden ”Extratjänster”. 11 000 platser med avtalsenlig lön och full subvention från staten har skapats i framförallt kommunsektorn, en ökning med 9 000 platser på ett år.

Men de minskande volymerna i andra liknande stöd väcker frågor om denna påstådda bedrift. Anställningsstöd fast med mindre subvention har minskat med 3 800 under samma period (Särskilt anställningsstöd, Förstärkt särskilt anställningsstöd och Instegsjobb). Och Nystartsjobben – som ofta riktas mer mot privata näringslivet – har minskat med nästan 10 000 personer under samma period.

Är ens Extratjänster bra? Åtgärden subventioneras till 100 procent och kryddas med saftiga handledarstöd.

Sydsvenskan 2006

Historien återupprepas. Här om de hårt kritiserade Plusjobben i Sydsvenskan 2006

Historiken återupprepas: För över 10 år sedan rasade debatten om de hårt kritiserade Plusjobben. Insatsen kritiserades på goda grunder för undanträngning och inlåsningseffekter. Facken kritiserade risken för att tränga undan riktiga jobb. Och IFAU pekade även i en utvärdering om tydliga inlåsningseffekter.

Väldigt lite har egentligen förändrats sen dess. Just deltagare i Extratjänster räknas alltjämt som sysselsatta, vilket är ett plus för varje regering som vill förbättra sitt track record i ett valår.

Och frågan om vilka signaleffekter arbetslösa får som garanteras en avtalsenlig lön efter en viss arbetslöshetstid är alltjämt höljt i dunkel. Sannolikt riskerar incitamenten för den enskilde innebära att han eller hon avvaktar med jobbsökandet fram till vissa tidsgränser infaller.

Det finns många frågetecken, men det kokar ned till följande: Vi skulle behöva en djupgående debatt under valåret om reformer som förändrar arbetsmarknaden i grunden. Vad hände med arbetslöshetsmålet till 2020? Vilka reformer behövs för att fler riktiga jobb ska skapas i näringslivet? Och vad ska alla de olika åtgärdssystem som finns för att motverka arbetslöshet kosta företagen och ytterst skattebetalarna?