Publicerat: 10 februari 2016

Ungdomsarbetslöshet: Varning för ”reinfeldtska synvillor”

Ylva Johansson har sjösatt en PR-offensiv om ungdomsarbetslösheten. Regeringen slår sig själva på bröstet för det något bättre arbetsmarknadsläget. Det är sannolikt ett misstag. Förringa inte den strukturella utmaningen.

Idag håller arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) pressträff om arbetsmarknadsläget. Ämnet är unga arbetslösa. Redan i Sveriges Radio:s lördagsintervju (6/2) gav statsrådet intrycket att ungdomsarbetslösheten är på väg att lösas. ”Nu sjunker ungdomsarbetslösheten jättesnabbt”. Det är ”delvis vår förtjänst”, fortsatte statsrådet, och ”vi kommer att klara 90-dagarsgarantin för ungdomar”.Ungdom

Det är självklart positivt om fler ungdomar kommer i arbete. Och det är förvisso sant att ungas jobbchanser har förbättrats något det senaste året, som resultat av en något högre efterfrågan på arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten har som ett resultat av detta minskat med 2,2 procentenheter.

Men utmaningarna bör inte förringas:

– Ungdomsarbetslösheten är 18,8 procent i december, vilket motsvarar 121 000 unga arbetslösa.*

– AF presenterade igår en rapport som visar att antalet unga med störst utmaningar faktiskt har ökat till 35 000, en ökning med 2 000 individer.

– Det är förvisso sant att antalet långtidsarbetslösa hos Arbetsförmedlingen har minskat, men alltjämt är 25 000 långtidsarbetslösa ungdomar i jobbgarantin för unga. Och andelen unga med längre arbetslöshetstider har ökat.

– Antalet unga i den hårt kritiserade Fas 3 har dessutom ökat med hela 36 procent på ett år.

Mest anmärkningsvärt är emellertid att regeringen försöker komma från de mest centrala löftena inför valet 2014. Just nu är det en måluppfyllelse om 90 platser av de 50 000 utlovade platserna som de facto skulle riktas inte minst mot de unga med störst utmaningar:

Traineejobb: 43 stycken (utlovades 32 000)

– Utbildningskontrakt: 50 stycken (utlovades 20 000)

Regeringen försöker samtidigt göra en poäng av att höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga om 19 miljarder kronor inte spelar någon roll. Det är sannolikt förenat med stora pedagogiska utmaningar att göra en sådan bedömning.

För det första lyfter AF fram ett längre perspektiv där att unga arbetslösa som står nära arbetsmarknaden minskat med 30 procent sedan 2012 – det är inte osannolikt att sänkningen har spelat roll för den utvecklingen.

För det andra har inte hela höjningen fallit ut ännu. För det tredje vet vi inte effekterna om sänkningen legat kvar de senaste månaderna. Det kan mycket väl vara så att relativt positiva effekten på ungas sysselsättning på helårsbasis varit en konsekvens av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga i i alliansbudgeten för 2015.

Avslutningsvis, det kan vara värt att minnas när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt fick löpa medialt gatlopp inför valet 2010 när han indikerade att ungdomsarbetslösheten är en ”skapad synvilla”. Nu riskerar regeringen uppenbarligen att begå samma misstag.

 

*Säsongsrensat. (Det är sant att hälften är heltidsstuderande som söker arbete, men det förringar inte utmaningen)