Publicerat: 4 juni 2015

Svalt medieintresse när fler kvinnor tar plats i styrelserna

På bara ett år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat med mer än tre procentenheter. Idag är nära 28 procent av ledamöterna kvinnor enligt Andra Ap-fondens kvinnoindex 2015.
Indexet som släpptes tidigare i veckan visar även att företagsledningarna fortsätter att utvecklas och i år uppgår andelen kvinnor i ledningarna till 19,5 procent.

Detta är en utveckling vi känner igen från vår statistik, där vi ser att trenden med allt fler kvinnor som chefer håller i sig i våra medlemsföretag. Andelen kvinnor som är chefer är snart ikapp andelen kvinnor som är anställda. I vissa branscher är andelen kvinnor som är chefer redan högre. Trots dessa ljusa data kommer allt oftare utspel från regerande politiker om kvotering. Vad är det som gör att man inte vill se den positiva utveckling som pågår?

Kvotering som metod har länge diskuterats i politiken. Men på senare år har även forskningen kunnat ta mer plats. Från Norge där lagen nu verkat i ett decennium är ett tydligt medskick att de spridningseffekter man räknat med, dvs att kvoterade styrelsernas sammansättning skulle påverka andra styrelser liksom operativa ledningsposter, har uteblivit. Den framgång man istället lyfter är att kvoteringslagen satt Norge på kartan och initierat en internationell diskussion om jämställdhet och ledarskap.

För Svenskt Näringsliv handlar kvoteringsmotståndet ytterst sett om den äganderättsliga principen, det är företagens ägare som ansvarar för sina styrelser. Samtidigt går det inte att bortse från att kvotering dessutom är en metod som skjuter förbi det större målet om jämnare könsbalans i ledarpositioner.
Detta visar färsk forskning från Norge samtidigt som andelen kvinnor i svenska börsföretag ökar i stadig takt. Dags för politikerna att öppna ögonen för det som sker?

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »