Publicerat: 28 januari 2015

Varje dödsolycka är en för mycket

DN:s ledarskribent Hanne Kjöller skrev tidigare i veckan om arbetsmiljö och dödsolyckor på arbetet. Det är bra att denna viktiga fråga får utrymme i medierna. Strax innan jul släppte Svenskt Näringsliv rapporten Allt säkrare arbetsplatser – men mer behöver göras, som handlar just om utvecklingen när det gäller antalet dödsolyckor. Ända sedan 50-talet har vi kunnat se en nedåtgående trend och 2013 hade vi det lägsta antalet dödsolyckor på arbetet någonsin enligt siffror från Arbetsmiljöverket. 2014 vände olycksantalet upp igen och därför såg vi att vi måste ta tag i frågan även om det är för tidigt att tala om något trendbrott. Tittar vi historiskt så har vi haft enstaka år där olycksantalet ökat men den långsiktiga trenden är entydig – trots att vi arbetar allt fler timmar minskar antalet dödsolyckor.

Varje olycka är självklart en för mycket. Inom flera sektorer i näringslivet har man utarbetat nollvisioner när det gäller dödsolyckorna och man arbetar mycket målmedvetet med uppgiften – ofta i god samverkan med facken. Denna samverkan kan dock försvåras av osakliga utspel som drar uppmärksamheten från den verkligt viktiga frågeställningen – vad kan vi göra för att minska antalet dödsolyckor.

Ett första steg är att enas om verklighetsbilden. På det seminarium som IF Metall och Byggnads arrangerade häromveckan medgav man att antalet dödsolyckor gått ned och att det görs många bra insatser ute på företagen. Det är en välkommen start på en mer konstruktiv diskussion.