Publicerat: 27 februari 2015

Vem tjänar mest på märket?

Kommunal vill dyrka upp lönelåset, skriver Annelie Nordström och Lenita Granlund i Expressen. Med lönelåset menar de det ”märke” som har satts i avtalsrörelserna utifrån en bedömning av vad den konkurrensutsatta sektorn kan bära i form av lönekostnadsökningar. Det handlar ytterst om hur svensk exportindustri kan sätta priser utan att tappa mark på världsmarknaden. Varför är då ”märket” så viktigt att alla parter på arbetsmarknaden i princip ställt upp på det i mer än 15 år? Jo, för att de vet att det är det vi kan sälja på världsmarknaden som gör att vi kan få det bättre i Sverige. Tappar svenska företag konkurrenskraft får vi färre företag, färre jobb och sämre välfärd. Dessutom är alla verksamheter som är skattefinansierade, t ex vård, skola, omsorg, rättsväsende beroende av hur bra det går för svenska företag i världen.

 

De flesta med kunskap om lönebildning tycker att märket har tjänat den svenska arbetsmarknaden väl. Det kaos som vi upplevde under perioden 1970-1995 med höga löneavtal som åts upp av hög inflation, devalveringar och försämrad konkurrenskraft för svensk exportindustri, har ersatts av en stabil lönebildning. Under perioden 1995 och fram till nu har det gett i genomsnitt 60 procent högre reallöner till dem som finns på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans med skattesänkningarna har de som har jobb fått en betydligt högre levnadsstandard.

 

Kommunal vill ha mer än märket! Skälet är att verkstadsarbetare tjänar mer än undersköterskor och det beror enligt deras uppfattning på att verkstadsarbetare är män och undersköterskor kvinnor. Yrken med lika lång utbildning ska ha samma lön anser Kommunal.

 

Personer med kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden har bättre löneutveckling än personer med kompetens som inte har samma attraktion. Det gäller oavsett utbildningsnivå. Yrken som inte kräver utbildning och förkunskaper där man lär sig ”on the job” har lägre löner. Det är rimligt eftersom utbildningen sker i jobbet. Och när man sedan kan yrket ska man ha möjlighet till löneutveckling.

 

Den fråga som Kommunal bör ställa sig är om märket inte snarare har tjänat Kommunals medlemmar väl och inneburit en bättre löneutveckling än vad de skulle ha fått utan märket. Den fackliga logiken att alltid vilja ha mer till just sina medlemsgrupper är förståelig. Men det är de fack som har medlemmar med svagare konkurrenskraft som mest behöver märket. Därför bör Kommunals ledning tänka om och inte ”dyrka upp lönelåset” utan ansluta sig till ”märkeskramarna”. För Kommunal är bland de fack som har många medlemmar som behöver märket mest.