Publicerat: 6 mars 2015

Vinststopp är också ett sätt att fira kvinnodagen på

Idag hölls en paneldiskussion på temat utbildning, arbetsmarknad och jämställdhet i Europahuset.

Det som var huvudingången där och som är ett återkommande tema handlar om de skillnader som finns på arbetsmarknaden och i vilken utsträckning det beror på olika val man gör såväl i yrkes- som privatlivet.

De flesta är överens om att det finns ett samband mellan utbildningens innehåll och inriktning och var man arbetar. Att svensk arbetsmarknad är könsuppdelad är inget nytt, vad vi vet är på väg att förändras är att en del kvinnor väljer mer mansdominerade utbildningar och yrken än tidigare men fortfarande finns stora skillnader: en majoritet av de anställda i det offentliga är kvinnor och framförallt då i vård och omsorg.

Är detta att betrakta som ett problem? Det beror på hur man ser det – om man som arbetsgivare ofta och med rätta menar att det är positivt med en mix av män och kvinnor på arbetsplatsen så är det positivt att fler kvinnor söker sig till områden där man inte varit i samma utsträckning tidigare. Det är också här man får utväxling av den ofta längre och högre utbildningen man har.
Parallellt med detta bör man dock också se potentialen som finns i de områden och yrken som varit kvinnodominerade länge.

Inom vård- och omsorg finns idag som bekant inte bara offentligt drivna verksamheter utan många privata företag, där mer än varannan företagsledare är kvinna. Det är dubbelt så många jämfört med företagare i stort, där mindre än en tredjedel är kvinnor.

Att vara barnmorska, läkare, förskolelärare och sköterska kan idag kombineras med att vara företagsägare och ledare, det är en utveckling som är positiv för jämställdheten. Det borde man också från politikens sida vilja fira på annat sätt än att presentera utvidgade vinststoppsförslag som kommer slå hårt mot alla som valt att använda, arbeta i eller driva privata företag liksom för utvecklingen av hela välfärden i stort.