Publicerat: 24 februari 2015

Visstidsanställningar viktiga för insteget på arbetsmarknaden

SCB presenterar idag en temastudie om hur de tidsbegränsade anställningarna har utvecklats sedan 2005. SCB konstaterar att omfattningen varierar med konjunkturen och att det är en marginell förändring av andelen visstidsanställda på svensk arbetsmarknad sedan 2005.

Eftersom visstidsanställningarna varierar med konjunkturen är valet av tidsperiod avgörande för vilket resultatet blir. Om SCB istället utgått från 2006 skulle andelen tidsbegränsat anställda fallit. Därför kan det konstateras att visstidsanställningar är konjunkturberoende och har i princip varit oförändrade, kring 15 procent, under de senaste 10 åren. På längre sikt har det dock blivit något vanligare med visstidsanställningar. Ökningen skedde i slutet av 1990-talet.

SCB visar det är vanligare med visstidsanställningar i de yngre åldersgrupperna. Det är alltså främst unga som har tidsbegränsade anställningar. Det är i sig inte konstigt, det är vanligt att studenter jobbar extra på helger och på lov.

En visstidsanställning leder också i hög grad vidare till fast jobb. 80 procent av de arbetslösa som blivit sysselsatta påföljande kvartal har fått en visstidsanställning. Dessutom övergår drygt 40 procent av alla visstidsanställda till en fast anställning under ett år.

Återigen kan SCB:s statistik visa att den högljudda kampanjen emot visstidsanställningar som många fackföreningar har bedrivit under senare år inte baseras på fakta. Bra möjligheter att visstidsanställa medarbetare är avgörande för många företag och SCB kallar tidsbegränsade anställningar för ”en vanlig ingång till arbete”.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »