Publicerat: 24 februari 2015

Visstidsanställningar viktiga för insteget på arbetsmarknaden

SCB presenterar idag en temastudie om hur de tidsbegränsade anställningarna har utvecklats sedan 2005. SCB konstaterar att omfattningen varierar med konjunkturen och att det är en marginell förändring av andelen visstidsanställda på svensk arbetsmarknad sedan 2005.

Eftersom visstidsanställningarna varierar med konjunkturen är valet av tidsperiod avgörande för vilket resultatet blir. Om SCB istället utgått från 2006 skulle andelen tidsbegränsat anställda fallit. Därför kan det konstateras att visstidsanställningar är konjunkturberoende och har i princip varit oförändrade, kring 15 procent, under de senaste 10 åren. På längre sikt har det dock blivit något vanligare med visstidsanställningar. Ökningen skedde i slutet av 1990-talet.

SCB visar det är vanligare med visstidsanställningar i de yngre åldersgrupperna. Det är alltså främst unga som har tidsbegränsade anställningar. Det är i sig inte konstigt, det är vanligt att studenter jobbar extra på helger och på lov.

En visstidsanställning leder också i hög grad vidare till fast jobb. 80 procent av de arbetslösa som blivit sysselsatta påföljande kvartal har fått en visstidsanställning. Dessutom övergår drygt 40 procent av alla visstidsanställda till en fast anställning under ett år.

Återigen kan SCB:s statistik visa att den högljudda kampanjen emot visstidsanställningar som många fackföreningar har bedrivit under senare år inte baseras på fakta. Bra möjligheter att visstidsanställa medarbetare är avgörande för många företag och SCB kallar tidsbegränsade anställningar för ”en vanlig ingång till arbete”.