Publicerat: 17 februari 2017

Visstidsjobb extra viktiga för utrikes födda

SkärmklippSannolikheten att gå från en tidsbegränsad anställning till ett fast jobb är hög i Sverige. Nära hälften av de tidsbegränsat anställda övergår inom två år till en fast anställning. Denna andel är ännu högre vid en analys av de tidsbegränsat anställda som de facto önskar en fast anställning. De tidsbegränsade anställningarna är särskilt viktiga för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Detta framkommer i en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER).

Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport ”Tudelningarna på arbetsmarknaden” behandlar flera viktiga utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Jag fastnar särskilt för avsnittet som visar hur de tidsbegränsade anställningarna fungerar för inrikes respektive utrikes födda och i vilken mån dessa är en språngbräda eller en återvändsgränd. I likhet med till exempel SCB:s studie ”Tidsbegränsad anställning – den vanligaste vägen till jobb av hur de tidsbegränsade anställningarna fungerar som en språngbräda och Svenskt Näringslivs och LO:s gemensamma rapport (2016) om de tidsbegränsade anställningarna konstaterar även AER att de tidsbegränsade anställningarna verkligen ger arbetslösa chansen på arbetsmarknaden.

Rapporten visar att chansen att ha en tillsvidareanställning några kvartal fram i tiden är större för individer som har en tidsbegränsad anställning jämfört med de som är i arbetslöshet. Denna chans är dessutom ännu högre för utrikes födda som har en tidsbegränsad anställning jämfört med inrikes föddas i motsvarande situation. De tidsbegränsade anställningarna är alltså särskilt viktiga för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.

Rådet konstaterar att data för Sverige är konsistent med den internationella forskning som visar på att de tidsbegränsade anställningarna fungerar som språngbrädor in på arbetsmarknaden.

Begränsningar av visstidsanställningarna framstår därför en särskilt dålig idé i den situation som nu råder på arbetsmarknaden där tudelningen mellan utrikes och inrikes födda är mycket stor.

Dessa slutsatser blir särskilt relevanta i ljuset av att LO har tagit beslut om att verka för att ta bort allmän visstidsanställning ur LAS. Socialdemokraternas Raimo Pärssinen, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott har uttryckt att han vill skrota allmän visstidsanställning. Det är således ett förslag om det realiseras skulle leda till en än svårare situation för utrikes födda på arbetsmarknaden och än större tudelning mellan inrikes och utrikes födda.

Mot bakgrund av den enorma utmaning vi står inför vore det mycket olyckligt och oansvarigt att ytterligare begränsa visstidsanställningar. Ett sådant vägval leder till cementerad tudelning och en än svårare situation på arbetsmarknaden för utrikes födda.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »