Publicerat: 12 februari 2015

YA – fler jobb om fler företag kan delta

YA JOBB SkärmklippDet är nu ett år sedan som det blev möjligt att få ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar, så kallade YA-jobb. Den förra regeringen satte ett mycket ambitiöst mål för hur YA-anställningar som skulle kunna ske.

Det första året med YA visar att målsättningen om 30 000 YA-jobb inte var riktigt realistisk. En bit in på 2015 uppgår antalet YA-jobb till lite drygt 900. Det som är nytt med yrkesintroduktionsanställningar är att det är en anställning som kombinerar arbete och utbildning/handledning och där tiden i utbildning/handledning inte är lönegrundande.

Anställningarna bygger på kollektivavtalsöverenskommelser. I nuläget kan endast företag som omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion ta del av det ekonomiska stödet.

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna är positivt inställda till YA och vill verka för att utveckla reformen. Mot den bakgrunden presenterades idag rapporten ”Yrkesintroduktionsanställningar – fler jobb om fler företag kan delta” som samlar ihop erfarenheter och lärdomar av det första året med YA.

Rapporten visar att antalet YA-jobben begränsas bland annat av YA-jobben är exklusivt för de företag som omfattas av kollektivavtal, vissa kollektivavtal är dessutom begränsande i sin utformning och att vissa företag känner osäkerhet inför att arrangera utbildning.

För att reformen ska spridas och fortsätta utvecklas positivt pekar rapporten på att fler avtal om yrkesintroduktion behöver ingås, det behövs en lösning som inkluderar även företag utan kollektivavtal och det ekonomiska incitamentet behöver behållas alternativt förstärkas.

Ett tydligt orosmoln är det eventuella slopandet av nedsättningen i arbetsgivaravgiften för unga. Det kommer att påverka den ekonomiska kalkylen negativt och sannolikt motverka den försiktigt positiva utveckling av antalet YA-jobb.