Publicerat: 13 november 2018

100 år av skatter – nu kommer NSD:s jubileumsantologi och podcast

stenkula IMG_7298 bearbetad skuren3

Näringslivets Skattedelegation, NSD, bildades 1918 för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete på skatteområdet mellan näringslivets organisationer. Syftet med bildandet, att skattefrågorna är en gemensam angelägenhet för näringslivet och att en enad linje förhindrar att olika intressen ställs mot varandra, är fortfarande lika relevant. Idag är NSD ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Fastighetsägarna i Sverige, Handelskammaren och Svensk Industriförening.  

För att fira årets hundraårsjubileum har NSD tagit fram antologin Näringslivet och Skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd (red. Per Dahl), som samlar ett antal texter som på olika sätt adresserar de skattefrågor som varit och är i fokus för verksamheten. Texterna finns inte bara i bokform utan kommer även successivt publiceras som fristående artiklar på NSD:s webplats. Den första, som nu finns tillgänglig, är docent Mikael Stenkulas bidrag till antologin. Texten behandlar olika skatters betydelse som inkomstkällor för staten i ett historiskt perspektiv. Ett samtal med Mikael Stenkula på samma tema finns även tillgängligt att lyssna på i NSD:s podcast, 20 skattefrågor.