Månadsarkiv: februari 2017

Publicerat: 27 februari 2017

Välkommet att regeringen backar om finansskatten

Regeringen har nu lämnat klara besked om förslaget skatt på finansiell verksamhet, det hamnar i papperskorgen. Förslaget hade omfattande brister, att regeringen tar kritiken på allvar är mycket välkommet. Detta är dock inte det enda besked regeringen lämnar, man låter Läs mer

Publicerat: 27 februari 2017

Har även kattrumpan flera liv?

Fram till oktober 2016 var det full möjligt att överföra sin privat ägda näringsfastighet till ett aktiebolag utan omedelbara skattekonsekvenser (förutom stämpelskatt). Transaktionen har kommit att kallas för Kattrumpa efter en fastighet på Södermalm i Stockholm. Anledningen till den fördröjda Läs mer

Publicerat: 23 februari 2017

Remisskritik mot 3:12-förslaget

Remissvaren har nu inkommit över de förslag som presenterades i 3:12-utredningens slutbetänkande (SOU 2016:75). Hela 113 olika aktörer har hittills svarat på remissen varav närmare hälften är företag och företagare som direkt påverkas av de föreslagna förändringarna. I Näringslivets Skattedelegations yttrande, Läs mer

Publicerat: 22 februari 2017

Landet som gled isär

Statsminister Stefan Löfven har i anföranden uttryckt sin oro för att Sverige glider isär. Med tanke på denna oro framstår regeringens nuvarande skattepolitik som ett mysterium. Regeringen oroas av att landet glider isär, men många reformer bromsar inte utvecklingen, utan Läs mer

Publicerat: 21 februari 2017

Kapitalskatter och konkurrenskraft

Idag föreslår Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson på DN-debatt att kapitalbeskattningen ska skärpas. Tyvärr saknas ett konkurrenskraftsperspektiv. För att en hållbar välfärd i Sverige ska kunna upprätthållas och utvecklas är det angeläget att skattebaserna utvecklas väl. En betydelsefull förutsättning Läs mer

Publicerat: 20 februari 2017

Vägar framåt för finansskatten

I onsdags var sista dag att lämna synpunkter på förslaget om en finansskatt. Remissinstansernas kritik är omfattande. Närmare 90 remissvar har inkommit, endast 2 är positiva till att förslaget införs. Regeringen har uttalat att remissvaren tas på allvar och förslaget Läs mer

Publicerat: 15 februari 2017

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om finansskatt

Svenskt Näringsliv har idag lämnat sitt remissyttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet. Svenskt Näringsliv avstyrker utredningens förslag som har allvarliga brister, varav några av de allvarligaste kan sammanfattas på följande sätt: Skatten är krånglig och dyr att tillämpa. Förslaget Läs mer

Publicerat: 12 februari 2017

Viljan att göra rätt

Skatteverket har sedan några år tillbaka på olika sätt varit engagerade i attitydpåverkande åtgärder för att skatt ska inkluderas bland hållbarhetsfrågorna. Myndighetens syn tydliggörs i en rapport från hösten 2016. Syftet bakom Skatteverkets arbete är enligt rapporten att öka viljan Läs mer

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »