Månadsarkiv: juni 2017

Publicerat: 30 juni 2017

Flera brister i förslaget om nya ränteavdragsregler

I förra veckan remitterades promemorian Nya skatteregler för företagssektorn, som till stor del handlar om regler som begränsar företagens avdragsrätt för ränta. Det föreslås även att bolagsskatten sänks, från 22 till 20 procent. Förslaget har tidigare kommenterats här och här. Läs mer

Publicerat: 29 juni 2017

Talangjakten och marginalskatterna – del 2

När världens högsta skatter på arbete läggs på svenskarnas inkomster blir resultatet en starkt progressiv fördelning av skattebetalningarna. Faktum är att tiondelen med de högsta inkomsterna står för 30 procent av alla skatter. De två högsta tiondelarna betalar hälften av alla Läs mer

Publicerat: 28 juni 2017

Så tycker man om momsskattesatserna i EU

Momsens andel av skatteintäkterna ökar i många länder samtidigt som skatten tillhör de mest krångliga regler som företag, skatteverk och domstolar har att tillämpa. Momsreglerna hindrar handeln på den inre marknaden och arbetet med framtidens momssystem inom EU fortsätter. EU-kommissionen Läs mer

Publicerat: 28 juni 2017

Talangjakt och marginalskatter – del 1

Svenskt Näringsliv har nyligen släppt rapporten “Talangjakten och marginalskatterna” om de skadliga effekterna av Sveriges internationellt sett extrema marginalskatter. I rapporten föreslår vi en reform som skulle göra Sveriges arbetsbeskattning internationellt konkurrenskraftig och stärka incitamenten till såväl utbildning som arbete. Idag beskattas Läs mer

Publicerat: 27 juni 2017

Många skattereformer behövs

I en DN-debattartikel idag efterfrågar företrädare från TCO det nya århundradets stora skattereform. Det stämmer att dagens skattesystem har många brister som behöver åtgärdas. Därför behövs många skattereformer och framför allt rätt skattereformer. Viktigast för skattedebatten framöver är att den Läs mer

Publicerat: 19 juni 2017

Nej till personalliggare i fler branscher

Svenskt Näringsliv lämnade i förra veckan remissvar över Skatteverkets förslag att utvidga kravet på personalliggare till fler branscher. Skatteverkets förslag skulle innebära att verksamheter som bedriver kropps- och skönhetsvård, fordonsservice samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet blir skyldiga att föra personalliggare. Sedan Läs mer

Publicerat: 17 juni 2017

Guldläge får inte schabblas bort

Reformer görs bäst från en styrkeposition. I flera avseenden befinner sig Sverige i ett sådant läge. Vi borde därför utnyttja tillfället då flera viktiga åtgärder behövs på skatteområdet. Under våren har det dock sett mörkt ut med insikt och förmåga Läs mer

Publicerat: 12 juni 2017

Det nya OECD-avtalet ökar komplexiteten

Den 7 juni undertecknade 68 länder, däribland Sverige, en multilateral konvention för implementering av skatteavtalsfrågor inom ramen för G20 och OECD:s stora BEPS projekt. BEPS påbörjades 2013 i syfte att ta fram internationella riktlinjer för att motverka skatteflykt med erodering Läs mer

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »