Publicerat: 12 april 2019

Antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd

pytte

NSD:s antologi Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd finns nu i tryck. I boken samlas texter från 13 skribenter som på olika sätt adresserar skattefrågor ur både ett historiskt och framåtblickande perspektiv. Skatterna är grunden för finansiering av det gemensamma och i boken får läsaren bland annat en inblick i hur skatteuppbörd, kontrollmetoder och betydelsen av olika typer av skatter ändrats över tid i takt med att ekonomin utvecklats och förändrats. Boken tar även upp frågor om beskattningsrättens gränser, moral, rättssäkerhet och vad som är en god skattelagstiftning. Därutöver görs djupdykningar kring utormningen av olika typer av skatter och samspelet dem emellan. Internationell beskattning och hur EU-medlemskapet påverkar det svenska skattesystemet är andra teman som tas upp i antologin.