Publicerat: 23 januari 2017

År 2017 blir det fokus på skatterna

Aktiviteten på skatteområdet är hög just nu. Det handlar bland annat om engagerade företagare, befintliga och kommande utspel i svensk politik och den internationella utvecklingen.

 

Bland företagare är engagemanget stort och många är bekymrade över hinder, problem och oklarheter som följer av regelverken. Inte minst bland de mindre företagen med aktiva ägare är många bekymrade över illavarslande förslag om försämringar för entreprenörer men också mycket annat såsom dyra pålagor på arbete, momskrångel och nya punktskatter.

 

Från regeringshåll har de senaste åren ett stort antal skärpningar genomförts eller aviserats och ytterligare ett antal utredningsförslag är på väg. Totalt handlar det om skattehöjningar på mer än 60 miljarder kr. Flera stora utredningsförslag ska behandlas kommande år, bl.a. om entreprenörsskatt, finansskatt, flygskatt och vägslitageskatt. Därtill lär regeringen behöva komma med besked om bolagsbeskattningens ränteavdragsregler.

 

Internationellt är samtidigt många betydande förändringar i antågande. Det mesta pekar på rejäla skattelättnader i bl.a. USA och Storbritannien, som följd av presidentskiftet respektive Brexit. Bland internationella organisationer som OECD och EU pågår parallellt omfattande processer som kommer ändra spelplanen. Framför allt de stora utvecklingsländerna flyttar fram sina positioner och kommer i ökad utsträckning göra anspråk på skattebaserna.

 

I denna snabbt föränderliga värld är det avgörande att lyfta fram de aspekter som handlar om konkurrenskraft. Sverige behöver använda skatterna som konkurrensmedel och först åtgärda det som är mest skadligt. I takt med skatterna åtgärdas, förbättras ekonomins tillväxtförmåga och skattebaserna växer. Därmed kan inkomsterna öka och utrymme skapas för att åtgärda de som står näst i tur bland tillväxthämmande skatter. Generella åtgärder främjar hela näringslivet och undviker snedvridningar som ofta uppstår av selektiva åtgärder.

 

Utgångsläget är visserligen besvärligt med högt totalt skatteuttag, många områden där reglerna fungerar dåligt och hot om ytterligare försämringar. Men samtidigt innebär detta att det finns stor potential för förbättringar. Den omfångsrika agendan inför året borgar också för att det 2017 blir fokus på skatterna. Sverige behöver många skattereformer och det är angeläget att det blir rätt skattereformer som stärker vår konkurrenskraft.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »