Publicerat: 31 augusti 2017

Åtgärda generationsskiften och styrelseuppdrag

Regeringen har äntligen beslutat sig för att dra tillbaka de förslag som skulle ha inneburit en skärpning av entreprenörskatten med 3 miljarder kronor. En sådan skatteskärpning hade slagit hårt mot många av Sveriges entreprenörer och hade lett till uteblivna investeringar och färre jobb. Men allt är långt ifrån tillfredsställande.

De tillbakadragna förslagen hade sin grund i den s.k. 3:12-utredningens betänkande. Från början tillsattes utredningen för att lösa problemet med att dagens lagstiftning diskriminerar situationer där företagare vid ett generationsskifte önskar låta barnen eller andra närstående ta över verksamheten. Det är viktigt att våra politiker inte kastar ut detta barn med badvattnet, utan istället ser till att plocka ut utredningens förslag till förbättrade regler för generationsskiften. Rådande läge är både skadligt och oacceptabelt.

Under tiden förslagen till försämringar av entreprenörsskatten debatterades kom ännu ett slag mot entreprenörsföretagens villkor. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade i juni ett besked som i praktiken innebär ett stopp för många företagares möjligheter att arbeta som styrelseledamöter i andra bolag. Detta riskerar slå hårt mot små och nya företag, som för sin utveckling och framgång ofta är i behov av extern kunskap och erfarenhet. Här fyller bolag med verksamhet i form av tillhandahållande av professionell styrelsekompetens en viktig roll. Nu försvåras och omöjliggörs sådan företagsverksamhet. På många håll vill styrelseledamöter avveckla sina styrelseuppdrag – se exempel här som ger en god bild av hur beskedet från HFD kan slå.

Det är viktigt att våra politiker visar våra entreprenörer att man är beredd att fixa dessa högaktuella brister, så att företagen får behålla sina förutsättningar till att utvecklas och leva vidare.

Sedan finns det förstås mer på skatteagendan som behöver ordnas för att ge företagarna rimliga villkor, exempelvis behöver beskattningen av de anställda minskas (marginalskatterna) och det behövs bättre regler för möjligheterna att släppa in anställda som delägare (den s.k. fyraprocentsregeln, eller kapitalandelskravet). Här finns mer läsning om 3:12-reglerna.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »