Författararkiv: Erik Blomquist

Publicerat: 18 november 2020

Förslag till ny momslag – bättre men mer behöver göras

Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv har idag lämnat remisyttrande över förslaget om en ny momslag. Förslaget innebär framförallt en strukturell och språklig anpassning till EU:s momsdirektiv, vilket är positivt. Därutöver anges i nya momslagens allra första bestämmelse att moms är en Läs mer

Publicerat: 18 augusti 2020

Breddad momsbas i Omstartskommissionens förslag

Vi noterar att Omstartskommissionen igår presenterade förslag till bl.a. en breddad momsbas. Det är glädjande att momsbasen äntligen börjar diskuteras. Det yttersta motivet för en basbreddning av momsen bör dock inte vara att öka skatteintäkterna – även om en sådan Läs mer

Publicerat: 3 juli 2020

Våga åtgärda momsbasen i kommande skattereformer

Under senare tid har flera röster hörts i media om hur skattesystemet bör reformeras. Det är sant att flera skattereformer behövs , inte minst i kölvattnet av coronapandemins ekonomiska effekter. Inte sällan hänvisas nästan romantiserande till ”århundradets skattereform” 1990/91, men Läs mer

Publicerat: 5 juni 2020

Historiskt dåligt momsförslag riskerar passera obemärkt

Idag går remisstiden ut avseende förslaget om införande av omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, bärbara datorer m.m. I förslaget framhålls att i princip samtliga företag i Sverige, inte enbart de idag momsregistrerade, skulle få en kraftigt ökad Läs mer

Publicerat: 2 mars 2020

Momsbegrepp skapar förvirring

Vi har tidigare bloggat om hur momsundantag både skapar och förstärker problem i samhället samt sysselsätter domstolar. Den grundläggande orsaken är att – i motsats till vad begreppet antyder – momsfritt inte är fritt från moms. Denna ironi är välkänd Läs mer

Publicerat: 15 november 2019

Åtgärda momsproblemen – sluta skyll på EU

Sverige är i akut behov av en momsreform. Inte sällan delar politiker, olika beslutsfattare och opinionsbildare den problembild som näringslivet framför. Alla tycks vara överens om att systemet är föråldrat och i stort behov av förändringar. Tyvärr hörs nästan lika ofta att momsen är en EU-fråga, det framförs Läs mer

Publicerat: 7 november 2019

Därför behövs en momsreform 

Det finns många aspekter av momssystemet som behöver ses över. Det är varken rimligt eller acceptabelt att barn tvingas in i barackbyggnader istället för skolbyggnader, att ideella föreningar känner sig tvingade att bolagisera sin verksamhet eller att hälsocentraler läggs ned eller görs Läs mer

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »