Författararkiv: Richard Hellenius

Publicerat: 28 maj 2021

Viktiga förbättringar i personaloptionsbeskattningen

För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner infördes 2017/2018 lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Lättnaderna var välkomna men gränsvärdena var lågt satta och lagstiftningens utformning föranledde betydande praktiska problem hos berörda företag. Läs mer

Publicerat: 19 maj 2021

Förbättra entreprenörsskatten

Förbättra entreprenörsbeskattningen Vid årsskiftet var antalet människor i utanförskap cirka 800 000. Det motsvarar nästan var åttonde person i arbetsför ålder. Utanförskapet drabbar inte bara alla de som fastnar i ett passiviserande bidragsberoende. Det leder också till enorma kostnader som Läs mer

Publicerat: 21 januari 2021

EU-domstolen underkänner tidigare svenska ränteavdragsbegränsningsregler

Ända sedan 2008, då beredningsprocessen avseende den riktade ränteavdrags­begränsnings­lagstiftningen inleddes, har Svenskt Näringsliv ifrågasatt lagstiftningens förenlighet med EU-rätten.[1] Svenskt Näringsliv har inte varit ensamma om detta, och inte minst från akademiskt håll har lagstiftningens förenlighet med EU-rätten kontinuerligt ifrågasatts. Nu Läs mer

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »