Publicerat: 15 november 2018

Beskattning av arbete och kapital – nu finns avsnitt två av NSD:s pod

johan o eva lena IMG_4661 för bloggen 2Nu går det att lyssna på ett nytt avsnitt av NSD:s podcast 20 skattefrågor. Johan Fall, chef över skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, och Eva-Lena Ahlqvist, tidigare bl.a. Dagens Industri, diskuterar vikten av en fungerande balans mellan skatt på arbete och kapital samt skattesystemets betydelse för investeringar, risktagande och entreprenörskap. Dessutom tas frågan om en ny skattereform upp och att formen inte får stå i vägen för innehållet. Samtalsledare är Sofia Bildstein-Hagberg. Avsnittet baseras på innehållet i två kapitel i antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd; Eva-Lena Ahlqvists artikel Arbete eller kapital? Skattesystemet borde premiera båda samt Johan Falls avslutande kapitel Framtidens skattereformer för konkurrenskraft. Båda texterna går att ladda ner på NSD:s webplats.