Publicerat: 19 december 2018

Beskattningsrättens gränser – podsamtal med Jérôme Monsenego

jerome47IMG_1671

Det svenska folkets rätt att sig självt beskatta har sina begränsningar. I detta avsnitt av 20 skattefrågor berättar Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Stockholms Universitet, om hur beskattningsrätten avgränsas av folkrätten, EU-rätten och av internationella skatteavtal. Avsnittet bygger på Jérômes kapitel i NSD:s jubileumsantologi Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd. Texten finns att ladda ner på NSD:s webplats.