Publicerat: 18 augusti 2020

Breddad momsbas i Omstartskommissionens förslag

Vi noterar att Omstartskommissionen igår presenterade förslag till bl.a. en breddad momsbas. Det är glädjande att momsbasen äntligen börjar diskuteras. Det yttersta motivet för en basbreddning av momsen bör dock inte vara att öka skatteintäkterna – även om en sådan effekt också kan förväntas. Framförallt behöver dagens smala momsbas till följd av momsundantagen ses över då den skapar skadliga effekter för samhället.

Svenskt Näringsliv har påtalat behovet av att reformera momsbasen i vår rapport från hösten 2019. En basbreddning skulle undanröja eller minska snedvridningar som följer av dagens regelverk och minska såväl företags regelbörda som Skatteverkets och domstolars kostnader. Därtill skulle alltså en basbreddning medföra ett offentligfinansiellt utrymme för andra nödvändiga skattereformer.

Rapport
Reformera den svenska momsbasen – Dags att ifrågasätta undantagen

Bloggar
EU inget momshinder – ny rapport föreslår momsreform
Därför behövs en momsreform
Åtgärda momsproblemen – sluta skyll på EU
Exempt from VAT is not the same as free from VAT
Momsundantagen håller EU-domstolen sysselsatt
Moms – skurken som medför tomma lokaler
Våga åtgärda momsbasen i kommande skattereformer

Podcast
20 skattefrågor – Reformera momsen

 

Anna Sandberg Nilsson
Erik Blomquist

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »