Publicerat: 27 mars 2017

Brottslighet bör bekämpas med andra medel än ökad regelbörda för samtliga aktiebolag

Ekobrottsmyndigheten och FAR har i en debattartikel den 19 mars föreslagit ett antal åtgärder för att stävja den ekonomiska brottsligheten i aktiebolag, bl.a. förkortad tidsfrist för att lämna in årsredovisningen. Man uttryckte även en oro över att regeringen skulle överväga en ytterligare höjning av gränsvärdena för när revisionsplikt inträder. I en replik från Srf konsulterna föreslås istället att det borde bli obligatoriskt för alla aktiebolag att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Gemensamt för förslagen är att de drar alla över en kam och ökar kraven och regelbördan för samtliga aktiebolag. Det är knappast rätt väg att gå, i synnerhet mot bakgrund av den våg av ökat regelkrångel som möter svenska företag. Det finns inte heller några belägg för att vare sig revision eller auktoriserad redovisningskonsult skulle motverka brottsligheten. Inte heller har det varit möjligt att påvisa att den avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag har lett till en ökning av den ekonomiska brottsligheten. På DI.se skriver Svenskt Näringsliv idag om sin syn på frågan.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »