Publicerat: 6 mars 2018

Dags för finansministern att tänka om

Idag kommenterar vi på Svenskt Näringsliv i en artikel Finansminister Magdalena Anderssons uttalande förra veckan om att regeringens förslag till förändrade (skärpta) regler för fåmansföretag hade kunnat hjälpa landstingen i arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal.

Finansministern kliver här fel. En viktig bakgrund till att läkare i betydande omfattning väljer bort landstingen som arbetsgivare är brister i arbetssituationen inom landstingen. Enligt Martina Elfgren Lilja, tf VD Bemanningsföretagen, är det framförallt makten över den egna arbets­situationen som gör att vårdpersonal väljer att arbeta inom vårdbemanning. Finansministerns spår med ökad beskattning skulle enligt vår välfärdsexpert Anders Morin skapa en uppenbar risk för att sjukvården drabbas av dels ökade kostnader (arvodena för uthyrning skulle öka), dels ökad personalbrist (genom minskat utbud av läkartimmar, fritid väljs i utökad omfattning). Till detta kommer att en generell försämring av entreprenörsskatten skulle slå hårt mot företagande och sysselsättning och därmed mot de skatteintäkter som lägger grunden för vår välfärd. Dags för Finansministern att tänka om.

Artikeln återfinns här https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-foretagande/skattereglerna-okar-inte-kostnaderna-i-varden_698049.html