Publicerat: 25 januari 2017

Digitalmomsen är ett första steg, men våga ta tag i helheten

Momsreglerna tillhör de mest krångliga reglerna som företagen, skatteverk och domstolar har att tillämpa. Momsen, tillsammans med redovisningsreglerna, toppar också vad gäller regelbörda.

Det är bra att nu regeringen aktivt arbetar på EU-nivå för att lösa digitalmomsen (DN debatt). Men det är dags att regeringen är aktiva i att även ta ett bredare grepp om skattebasen nu när skattesatserna (Reform of VAT rates) diskuteras inom EU:s handlingsplan för moms. Momsskattesatserna är som vi vet ett kärt ämne som gärna diskuteras. Däremot saknas en diskussion kring skattebasens storlek, effekterna av undantagen som ger s.k. dold moms och kumulativa effekter.

Undantagna transaktioner brukar kallas för momsfria men momsfritt är inte fritt från moms utan är belastade med dold moms som ger s.k. kumulativa effekter. Dold moms medför flera problem i samhället som att förskolor och äldreomsorg har svårt att få tag på lokaler, att egenarbete uppmuntras istället för att köpa in tjänster och att investeringar skjuts på framtiden. Även konsumenten drabbas i form av dold dubbelbeskattning eller att vissa transaktioner inte alls blir av. Detta i sin tur hindrar tillväxt och samhällsutveckling.

Svenskt Näringslivs rapport Momsens skattebas och skattesatser – ett inspel till EU:s handlingsplan för moms sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet och kan ge en grund för fortsatt och fördjupad diskussion hur vi från svensk sida vill att momsens skattebas och skattesatser ska utformas i framtiden.