Publicerat: 25 januari 2017

Digitalmomsen är ett första steg, men våga ta tag i helheten

Momsreglerna tillhör de mest krångliga reglerna som företagen, skatteverk och domstolar har att tillämpa. Momsen, tillsammans med redovisningsreglerna, toppar också vad gäller regelbörda.

Det är bra att nu regeringen aktivt arbetar på EU-nivå för att lösa digitalmomsen (DN debatt). Men det är dags att regeringen är aktiva i att även ta ett bredare grepp om skattebasen nu när skattesatserna (Reform of VAT rates) diskuteras inom EU:s handlingsplan för moms. Momsskattesatserna är som vi vet ett kärt ämne som gärna diskuteras. Däremot saknas en diskussion kring skattebasens storlek, effekterna av undantagen som ger s.k. dold moms och kumulativa effekter.

Undantagna transaktioner brukar kallas för momsfria men momsfritt är inte fritt från moms utan är belastade med dold moms som ger s.k. kumulativa effekter. Dold moms medför flera problem i samhället som att förskolor och äldreomsorg har svårt att få tag på lokaler, att egenarbete uppmuntras istället för att köpa in tjänster och att investeringar skjuts på framtiden. Även konsumenten drabbas i form av dold dubbelbeskattning eller att vissa transaktioner inte alls blir av. Detta i sin tur hindrar tillväxt och samhällsutveckling.

Svenskt Näringslivs rapport Momsens skattebas och skattesatser – ett inspel till EU:s handlingsplan för moms sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet och kan ge en grund för fortsatt och fördjupad diskussion hur vi från svensk sida vill att momsens skattebas och skattesatser ska utformas i framtiden.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »