Publicerat: 8 september 2020

Efterlängtat besked från HFD i fråga om kvalificerade personaloptioner

Vi har här på bloggen tidigare skrivit om olyckliga oklarheter avseende de s.k. kvalificerade personaloptionerna. För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner infördes lättnader i beskattningen för s.k. kvalificerade personaloptioner – med ikraftträdande den 1 januari 2018.

Svenskt Näringsliv har alltsedan reglerna trädde i kraft efterfrågat klargöranden, främst beträffande möjligheten att låta de anställda, som ett led i sådant personaloptions-program, förvärva själva aktien (andelen) via en teckningsoption.

Skatteverket publicerade i augusti 2018 ett ställningstagande, Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner i vilket de gav uttryck för en restriktiv syn.

Skatterättsnämnden meddelade dock ett i januari i år ett positivt förhandsbesked, som Skatteverket överklagade till HFD.

Idag kom HFD med sitt avgörande, i vilket den fastställer Skatterättsnämndens positiva förhandsbesked. Ett glädjande besked som är bra för företagen och Sverige.

Det är olyckligt att vi haft en lång period av osäkerhet som nödsakat många, av de små och unga företag som lagstiftningen syftar till att underlätta för, att avstå från möjligheten att använda sig av kvalificerade personaloptioner. Vi får hoppas att vi slipper liknande situationer av långvarig allvarlig osäkerhet i framtiden.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »