Publicerat: 4 juli 2017

EU-parlamentet röstar för offentlig land-för-land-rapportering avseende skatter

EU-kommissionen lade 2016 fram ett förslag om att företag inom EU över en viss storlek ska upprätta en offentlig rapport om vinster, skatt m.m. per land. Kommissionens förslag avser företag med en omsättning över 750 miljoner euro, vilket sammanfaller med gränsbeloppet för land-för-land-rapportering till skattemyndigheter enligt OECD BEPS Action 13 (som nyligen införts i svensk lag). EU-kommissionens förslag innebär att uppgifterna ska lämnas land-för-land såvitt gäller EU-länder och vissa skatteparadis men samlat för övriga länder utanför EU.

I EU-parlamentet har delade meningar framförts om EU-kommissionens förslag. Vissa partigrupper har försökt införa strängare regler medan andra har försökt mjuka upp förslaget i vissa delar. Nu har EU-parlamentet enats om en kompromiss. Den innebär att omsättningströskeln 750 miljoner euro behålls men att uppgifterna ska lämnas land-för-land avseende alla länder. En viktig nyhet är att parlamentet föreslår att det införs en möjlighet för företag att få undantag från rapporteringsskyldigheten av ett medlemsland, om informationen är kommersiellt känslig. Länk till EU-parlamentet:

Multinationals should disclose tax information in each country they operate | News | European Parliament

Ministerrådet har inte kunnat enas i sin inställning till kommissionens förslag utan där väntar fortsatta förhandlingar. Sannolikt händer inget före valet i Tyskland hösten 2017. Det beror på att partierna i den tyska koalitionsregeringen har olika uppfattning. Vissa andra EU-länder, bl.a. Sverige, har också hittills motsatt sig offentlig land-för-land-rapportering.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »