Publicerat: 26 mars 2020

Finansdepartementet förslår ändringar i de s.k. EBITDA-reglerna

Vi på Svenskt Näringslivs (SN) skatteavdelning har haft vårt fulla fokus på att utarbeta och analysera förslag i syfte att bidra till de paket med åtgärdsförslag som SN, med anledning av den kris näringslivet drabbas av till följd av corona-epidemin, skickat in till regeringen. På föreningens extern-web finns en sida där vi samlar den viktigaste informationen om dessa.

Nu arbetar vi bl.a. för att förslagen förverkligas och att de förslag som regeringen presenterat blir bättre i vissa avseenden, exempelvis att räntenivån som aviserats för de tillfälliga anstånden justeras ned väsentligt och att företagens möjligheter att beakta befarade kundförluster vid moms-redovisningen inte i onödan försvåras. Vi fortsätter även arbetet med att utarbeta och analysera egna förslag, som kan spelas in senare.

Vid sidan om detta finns dock vissa aktuella frågor värda att notera. Finansdepartementet presenterade igår ett förslag till lagändring som syftar till att åtgärda den brist i de nya ränteavdragsreglerna som uppstått för företag med s.k. spärrade underskott. Bakgrunden till förslaget är den hemställan om lagändring Svenskt Näringsliv skickade in till regeringen för snart ett år sedan. Vårt förslag utarbetades skyndsamt i syfte att få lagändring på plats redan till årsskiftet 2019/2020.

Finansdepartementet har tagit de problem vi lyft fram i vår hemställan på allvar och har, med inspiration från vårt förslag, utarbetat ett omfattande förslag som åtgärdar ett flertal brister. Departementets förslag har även skickats ut på remiss, med sista svarsdatum den 18 maj.

Vi ställer oss positiva till Finansdepartementets ambitioner. Nu kommer vi analysera den remitterade promemorian noga för att sedan avge vårt remissvar. Redan nu kan dock konstateras att ikraftträdandetidpunkten enligt förslaget ska bli den 1 januari 2021, utan möjlighet till retroaktiv tillämpning…

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »