Publicerat: 8 juni 2017

Flygskatt – skadlig och utan miljöeffekt

Det är illa att regeringen nu går vidare med den hårt kritiserade flygskatten. En flygskatt får starkt negativa effekter på konkurrenskraft och sysselsättning i ett stort och transportberoende land som Sverige, utan att få några miljöeffekter av betydelse.

En nationell flygskatt för resor inom Sverige och till/från EES-området ger ur ett globalt perspektiv ingen minskning av klimatutsläppen. Flyget inom EU/EES ingår sedan 2013 – tillsammans med industrin och energisektorn inom EU – i EUs handelssystem för utsläppsrätter.

En flygskatt skulle innebära kostnadsökningar för verksamhet i regioner som saknar realistiska alternativa transporter. Detta leder till försämrad konkurrenskraft för företag i dessa regioner och kan bl.a. få negativa effekter på sysselsättningen.

En flygskatt kan leda till försämrade kommunikationer för vissa regioner genom nedläggning av inrikesflyglinjer och regionala flygplatser på grund av bristande lönsamhet.

Flygskatten skall enligt förslaget tas ut på flyg som startar från en flygplats i Sverige. Detta innebär en drivkraft både för flygbolag och passagerare att flytta sin flygverksamhet till flygplatser utanför Sverige, och också att dra ner på antalet direktlinjer från Sverige.

En svensk flygskatt skulle innebära en skatt på avstånd i ett stort och transportberoende land som Sverige. Detta får negativa effekter för all verksamhet som drivs i flygberoende delar av landet.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »